Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-21 01:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/att-sanka-kraven-hjalper-inte-mot-lararbristen/

Repliker

”Att sänka kraven hjälper inte mot lärarbristen”

REPLIK DN DEBATT 2/9. Centerpartiets lösning på lärarbristen är att sänka kraven och låta obehöriga lärare ersätta behöriga lärare. Den uppfattningen är ett hot mot kvaliteten i undervisningen och motverkar hela reformen med lärarlegitimationen, skriver Roger Haddad (L).

Sverige har en akut lärarbrist. Mer än hälften av landets kommuner hävdar att lärarbristen är ett stort problem. Om vi menar allvar med att läraryrket är Sveriges viktigaste yrke och skolans viktigaste resurs behöver vi omgående vidta åtgärder för att få fler behöriga lärare. Alla elever har rätt att undervisas av en utbildad och ämnesbehörig lärare, oavsett vilken kommun man bor i eller vilken skola man går på. Det handlar om likvärdig utbildning i hela landet. 

Centerpartiets lösning på detta problem är att sänka kraven och låta obehöriga lärare ersätta behöriga lärare. De menar att ingen lärarlegitimation behövs för att undervisa eller sätta betyg. Den uppfattningen är ett hot mot kvaliteten i undervisningen och motverkar hela reformen med lärarlegitimationen.

Skolverkets senaste prognos visar att det kommer att saknas ungefär 80.000 lärare de närmaste åren 10 åren. Det är uppenbart att antalet som behöver utbildas måste öka kraftfullt, men alla inser att utbildningen inte kan lösa lärarbristen, det krävs andra kraftfulla åtgärder direkt. Liberalerna har länge drivit denna fråga och vi är glada att vi har fått in insatser mot lärarbristen i januariavtalet. Vi menar att kraven måste skärpas, kvaliteten och genomströmningen förbättras. Det bör införas ett lämplighetstest och lärarutbildningen måste bli mer exklusiv för att locka de bästa studenterna för att minimera de stora avhopp som sker på framför allt ämneslärarutbildningen.

Lärarutbildningen måste bli mer exklusiv för att locka de bästa studenterna för att minimera de stora avhopp som sker på framför allt ämneslärarutbildningen.

Det är ett stort problem att vi fortfarande har så många obehöriga lärare som undervisar i skolan och att ta kommer att vara så under lång tid. Den uppfattningen delar vi med Centerpartiet. Det beror främst på att huvudmännen inte har tagit sitt ansvar fullt ut med att kartlägga och fortbilda sina medarbetare för att öka andelen behöriga lärare i den utsträckning som krävs. Därför måste staten ta ett mycket större ansvar.

I dag ser vi inte bara skillnader i resultat mellan kommuner när det gäller skolresultat, utan också variationer i tillgång på utbildade lärare. Liberalerna menar att huvudmännen måste göra sitt yttersta för att rekrytera ämnesbehöriga lärare. Lärarens kompetens och ledarskap i klassrummet är helt avgörande för elevernas resultat. För att öka likvärdigheten måste staten för det första ta över huvudmannaskapet för skolan och lärarna. Lärarutbildningens kvalitet måste höjas på samtliga lärarutbildningar i landet. Alla elever oavsett ort ska ha tillgång till behöriga utbildade lärare. Vi kan inte politiskt sanktionera ett system där vissa elever utbildas av behöriga matematiklärare medan vi med Centerpartiets förslag skulle acceptera att andra elever utbildas av personer som inte är lärare och utbildade i ämnet de undervisar i.

Det behövs fler vägar till yrket för att lösa lärarbristen, hävdar Centerpartiet. Det kan bidra, men Liberalernas uppfattning är att det viktigaste är att höja kvaliteten på den reguljära lärarutbildningen och påverka lärarnas villkor och status. Det handlar om att behålla lärare och locka tillbaka lärare som slutat med bättre arbetsmiljö, mindre administrativa krav, fler fortbildningsmöjligheter samt bättre karriärmöjligheter. Vi har i dag möjlighet att erbjuda KPU kortare lärarutbildningar för akademiker och forskare som snabbt kan läsa in pedagogiken och bli behöriga lärare. Det är en reform som vi vill utveckla och expandera.

Centerpartiet vill att vi ska behålla de obehöriga lärarna så länge som möjligt och ge dem en längre anställning än vad som är möjligt i dag. Det är ett stort problem att andelen obehöriga lärare ökar igen. Liberalernas förslag är att genomföra nationella och lokala årliga kartläggningar för att hela tiden prioritera fortbildning av de obehöriga. Många saknar enstaka kurser och skulle med utbildningsinsatser kunna komplettera. Vi vill att Lärarlyftet permanentas och att staten tar ett nationellt ansvar för vidareutbildning och fortbildning av lärarna, denna satsning blir särskilt viktig för att de obehöriga kan erbjudas möjligheter att bli behöriga. Inte bara som lärare utan även legitimerade ämnesbehöriga lärare.

Liberalerna vill i stället avlasta lärarna med en stor nationell satsning på fler lärarassistenter, den administrativa bördan måste angripas, till exempel hela dokumentationskraven som finns gentemot till exempel Skolinspektionen och andra myndigheter.

Centerpartiet menar också att de behöriga lärarna får en avlastning om vi får fler obehöriga lärare. Det blir precis tvärtom. Med fler kollegor utan behörig och ökar i stället belastningen på behöriga och legitimerade lärare. Liberalerna vill i stället avlasta lärarna med en stor nationell satsning på fler lärarassistenter, den administrativa bördan måste angripas, till exempel hela dokumentationskraven som finns gentemot till exempel Skolinspektionen och andra myndigheter.

Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Att återupprätta statusen och öka söktrycket till lärarutbildningen är helt avgörande för Sverige som kunskapsnation. På kort sikt måste fokus ligga på att behålla de lärare vi har men också locka tillbaka och rekrytera den kompetens som finns men som i dag inte verkar inom skolan. På lång sikt måste yrkets status öka och förutsättningarna förbättras. Snart börjar ett nytt läsår. Förväntansfulla elever har rätt att möta behöriga lärare med tid för sina elever. Det är upp till oss politiker att lösa.