Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-14 00:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/avskaffa-foraldrapenningen-och-halvera-ledigheten/

Repliker

”Avskaffa föräldrapenningen och halvera ledigheten”

REPLIK DN DEBATT 17/11. Tre moderata företrädare skriver om reformer av familjepolitiken för att stärka arbetslinjen och främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Ambitionen om att korta ledigheten är bra, men förslaget om att samtidigt höja ersättningsnivån är fel väg att gå, skriver Siri Steijer, Timbro.

Rätta artikel

Sverige måste kraftigt minska utgifterna på familjeområdet. Det hade därför varit bra om M-företrädarna velat korta ledigheten och slopa föräldrapenningen, samt gått fram med ett förslag om att avveckla barnbidraget.

Tidigare i år publicerade Timbro en rapport om problemen med Sveriges långa föräldraledighet. Den är extremt dyr – de senaste 20 åren har kostnaden för ledigheten växt stadigt och 2018 beräknas den uppgå till hela 31,2 miljarder kronor. För hela föräldraförsäkringen har Sverige mer än dubbelt så höga utgifter som snittet inom OECD. Även om Benjamin Dousa, Ulrica Schenström och Eva Uddén Sonnegård tar ett välkommet initiativ i sin artikel, krävs det en betydligt större utgiftsminskning än vad deras förslag innebär. 

Precis som Dousa, Schenström och Uddén Sonnegård skriver försämrar den långa föräldraledigheten kvinnors löneutveckling , karriär och arbetskraftsdeltagande. Det finns inte heller något tydligt samband mellan föräldraledighet och barnafödande. Både Island och USA har samma födelsetal som Sverige trots att de i genomsnitt har betydligt kortare föräldraledighet. 

Det ska såklart vara upp till var och en att bestämma längden på sin egen föräldraledighet, men det bör också vara upp till var och en att i större utsträckning finansiera den. Längden på föräldraledigheten borde därför halveras till åtta månader och föräldrapenningen borde avskaffas helt och ersätts med ett lån, likt studielånet.

Dessutom borde barnbidraget avskaffas till förmån för ett stärkt bostadsbidrag för behövande familjer. Det skulle sänka statens kostnader med 32 miljarder, samtidigt som ekonomiskt svaga familjer fortsatt skulle få stöd.

De besparingar jag föreslår på familjeområdet vad gäller föräldraledighet och barnbidrag, skulle totalt minska de offentliga utgifterna med 47,6 miljarder kronor. Det är bra att moderata företrädare vill gå åt rätt håll och minska utgifterna – i stället för att som Socialdemokraterna med den föreslagna familjeveckan höja kostnaden med ytterligare miljarder. Min förhoppning är därför att Moderaterna vill gå längre än Dousa, Schenström och Uddén Sonnegård föreslår.