Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-19 04:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/basta-mojliga-digitalisering-viktigare-an-ursprungsland/

Repliker

”Bästa möjliga digitalisering viktigare än ursprungsland”

REPLIK DN DEBATT 6/11. En sund konkurrens kommer att vitalisera marknaden och med nya leverantörer får vi en hälsosam konkurrenssituation som driver utveckling framåt och som på sikt även kan bredda affären för de svenska leverantörerna,  skriver Henrik Schildt, expert på hälso- och sjukvård på IT-konsultföretaget Acando.

Rätta artikel

Stora delar av den svenska hälso- och sjukvården dras med omoderna vårdinformationssystem och är därför i processen att byta system. Två upphandlingar är avslutade och dessa resulterade i att en amerikansk leverantör nu gör entré på den svenska marknaden. Detta fått ett antal namnkunniga personer att skriva en debattartikel som ställer många frågor, utan att ge några svar.

Det huvudsakliga problemet verkar vara att två regioner, efter ett omfattande upphandlingsarbete, har valt amerikanska system. Man menar också att vi med utländska leverantörer nu riskerar att ”patientjournaler kan hamna i orätta händer”. Mellan raderna kan jag även läsa in en stor del protektionism, dock oklart hur någon slags konkurrensbegränsning på just IT-sidan kan bidra till utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården.

Artikeln listar ett antal punkter som enligt författarna kräver ett övergripande ansvar, men tyvärr adresserar dessa inte på något sätt utmaningarna med IT-system i vården:

”IT- och informationssäkerhet.” Här finns en heltäckande lagstiftning att luta sig mot, både inom EU och nationellt. Det är snarare så att utvecklingen bromsats av vårdens beröringsskräck gentemot exempelvis molntjänster.

”Kostnader och svårkontrollerade projekt med långsiktigt svåröverskådliga konsekvenser.” Att byta journalsystem i exempelvis Region Skåne innebär att 30.000 personer får helt nya sätt att bedriva sitt arbete på. Detta är oerhört svårt och självklart förenat med stora ekonomiska och verksamhetsmässiga risker, oavsett leverantörens ursprungsland.

 ”Stor inverkan på sjukvårdens arbetsmiljö.” Genom att utforma krav på användarvänlighet i upphandlingen och att inkludera praktiska tester utifrån relevanta användningsfall hanteras denna risk. Att författarna ställer frågor som ”Hur säkerställer vi att systemet följer svenska lagar och regler?” visar på en liten förståelse för hur en offentlig upphandling går till i praktiken.

”Svenska företag i branschen går en dyster framtid till mötes.” Att försöka skydda nationella leverantörer genom konkurrensbegränsning för tankarna till det svunna östblocket. Varför ska svensk hälso- och sjukvård inte få tillgång till bästa möjliga IT-stöd? En sund konkurrens kommer att vitalisera marknaden och med nya leverantörer får vi en hälsosam konkurrenssituation som driver utveckling framåt och som på sikt även kan bredda affären för de svenska leverantörerna.

”Vi vill rikta en stark uppmaning till politiker och bevakningsansvariga myndigheter innan flera av våra 20 landsting/regioner fattar beslut om inköp. Digitalisering är i grunden bra och kommer att underlätta för svensk sjukvård på många sätt, men digitaliseringen måste vara kostnadseffektiv och ha hög fokus på informationssäkerhet.” Jag håller helt med om den sista punkten och det bästa sättet att uppnå detta är att säkerställa tillgången till så bra IT-stöd som möjligt genom professionella upphandlingar, baserade på verksamhetens krav och laguppfyllnad. Inget annat.