Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Benämningen läkemedel vilseleder sjukvårdspersonal och patienter”

Som vi beskrev i vår debattartikel i DN på Nobeldagen den 10 december bygger homeopati på idéer från slutet av 1700-talet som sedan länge visats inte hålla. Enligt läkemedelslagen som beslutades 1992 kan homeopatiska produkter kallas "homeopatiska läkemedel". Trots denna juridiska lapsus innebär lagen i alla fall tydliga begränsningar såsom förbud att injicera preparaten och förbud mot att ange mot vilka sjukdomar eller symptom produkten tros kunna verka, skriver ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien.

Sedan 2011 måste homeopatiska produkter registreras hos Läkemedelsverket. Notera särskilt att myndigheten inte kräver att produkterna ska ha effekt, det enda som krävs är att de ska vara "säkra", det vill säga ofarliga. Detta är oftast en truism för produkter som har lägre koncentration av substanser än vad som förekommer i vanligt kranvatten eller som helt saknar innehåll förutom vatten eller socker.

Icke desto mindre har Sveriges riksdag sedan 1993 och till slutet av 2015 beviljat undantag för antroposofernas homeopatiska produkter så att dessa har kunnat användas som om de vore läkemedel. Detta har bland annat gjort det möjligt att ge dem som injektion. Det som riksdagen nu har att ta ställning till är hur antroposofernas homeopatiska produkter ska hanteras i fortsättningen.

Läkemedelsverket fick 2013 i uppdrag att utreda hur (inte om) antroposofiska homeopatisk produkter ska kunna införlivas i svensk läkemedelslagstiftning. Myndigheten presenterade i oktober 2014 fyra olika alternativ enligt en formell juridisk bedömning utan att poängtera att produkterna saknar dokumenterad effekt.

I sina repliker hävdar antroposofiföreträdarna Flatters, Kumlander & Lönn och Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin (LAOM) att WHO i sitt senaste strategidokument pekar ut "integrativ" medicin som viktig. Men det är viktigt att notera att WHO förespråkar evidensbaserad användning vilket utesluter alla de antroposofiska homeopatiska produkter vilkas verkningsgrad aldrig studerats i några välgjorda kliniska studier. Dokumentet nämner antroposofi endast bland exempel och som en metod som under 1999-2005 omfattades av sjukförsäkringen i Schweiz (och gör det igen sedan 2012).

Den rapport från Schweiz 2005 (HTA, Health Technology Assessment) som också citeras av antroposoferna har fått hård kritik för det sätt på vilket den tillkom. Beslutet i Schweiz att bekosta homeopati med sjukförsäkringen beslutades på politisk nivå och i strid med den rådgivande kommissionens rekommendation. Den översikt som gjordes av Australiens hälsovårdsmyndighet 2013 drog slutsatsen att det inte finns studier av bra kvalitet som visar att homeopati är effektivt mot någon enda sjukdom. Inte heller någon av de välrenommerade Cochrane-sammanställningarna finner belägg för att homeopati har effekt.

Med antroposofernas sätt att resonera skulle allt som kan betraktas som ofarligt kunna inordnas i läkemedelslagstiftningen. Med vad är poängen med att kalla vatten och socker i små doser för läkemedel? Läkemedelsforskning värd namnet har högre anspråk än att ge placeboeffekt.

Antroposoferna hävdar att det är skillnad på homeopati och antroposofisk medicin. Men det som frågan nu gäller är de antroposofiska produkter som är spädda enligt homeopatiska principer vilket gäller en mycket stor andel av produkterna i katalogerna från de antroposofiska läkemedelsföretagen Weleda och Wala.

Det som möjligen skiljer antroposofernas homeopatiska produkter från andra sådana är att antroposofin dessutom bygger på en ockult (antroposofernas eget ordval) lära som innefattar andlighet såväl som föreslagna samband mellan deras preparat och planeterna i vårt solsystem. Detta koncept har resulterat i över två tusen produkter som inte testats i systematiska studier för att avgöra om de har mer effekt – eller fler biverkningar - än placebo.

Avslutningsvis önskar antroposoferna stöd för forskning på antroposofiska produkter. Men hypotesen om homeopati har ju redan testats i över 200 år utan att vinna något övertygande stöd. Dessutom trotsar hypotesen kända naturlagar och det förefaller oetiskt att göra studier på såväl djur som människor med produkter som enligt naturlagarna inte kan fungera. Om antroposoferna har andra läkemedelskandidater än de homeopatiska produkterna må dessa testas enligt samma kriterier som andra substanser.

Läkarföreningen LAOM skriver i sin replik att det i Europa finns 15.000 läkare som förskriver antroposofiska "läkemedel". Men enligt uppgift är endast 2.700 tränade i antroposofisk medicin. Att legitimerade antroposofiska läkare överhuvud kan tro att homeopatiskt spädda preparat kan ha effekt undergräver förstås förtroendet för deras förmåga att ge adekvata behandlingar.

En livsmedelsproducent skulle inte få kalla kraftigt utspädd, eller helt bortspädd, mjölk eller juice för något annat än vatten. Varför ska vi ha slappare regler för produkter inom ett ännu viktigare användningsområde, det som handlar om människors sjukdomar? Vad säger Konsumentverket om den vilseledande informationen på förpackningar för homeopatika?

Ett stort antal tunga remissinstanser har motsatt sig att antroposofiska homeopatika skulle erbjudas förenklad registrering när undantaget löper ut. Sverige kan vara bundet av Europaparlamentets direktiv från 2001 att låta antroposoferna registrera sina homeopatiska produkter på samma sätt som andra homeopatika med de begränsningar detta innebär. Men läkemedelsdirektivet säger också att "det främsta syftet med alla föreskrifter […] måste vara att värna om folkhälsan". Detta görs inte genom att använda en bedräglig beteckning. Kanske öppnar direktivets formulering en möjlighet för Sveriges riksdag att avfärda benämningen läkemedel på homeopatika eftersom den vilseleder både sjukvårdspersonal och patienter.

DN Debatt. 10 december 2015

Debattartikel
Fyra svenska Nobelpristagare och sju andra ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien:
”Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel” 

Repliker
Styrelsen för Vidarkliniken:
”Ohederligt blanda samman homeopati och antroposofisk medicin”  
Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges farmaceuter:
”Farmaceuten riskerar hamna i etiska dilemman” 
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten:
”Om effekter kan visas kan preparaten kallas läkemedel” 
Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI:
”Homeopatiska läkemedel redan tillåtna” 
Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin:
”Tillsätt expertkommittéer för integrativ medicin” 
Slutreplik från Kungl. Vetenskapsakademien:
”Benämningen läkemedel vilseleder sjukvårdspersonal och patienter” 

Läs mer i ämnet

”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”. Staten måste sluta legitimera myter, magiskt tänkande och okunskap, skriver förbundet Vetenskap och Folkbildning tillsammans med arbetsgivare och specialister på DN Debatt.
Homeopatiska läkemedel hjälper inte. Det konstaterar den australiska hälsomyndigheten National Health and Medical Research Council (NHMRC).
Domstol öppnar för homeopati. Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för att läkare ska kunna rekommendera homeopatiska naturläkemedel till patienterna.

     Läs fler artiklar på DN Debatt

    Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
    Kommentera artikeln
    I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.