Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-18 11:57

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/centerpartiets-politik-konserverar-lararbristen/

Repliker

”Centerpartiets politik konserverar lärarbristen”

REPLIK DN DEBATT 2/9. Centerpartiet tar några staplande steg för att skaffa sig en skolpolitik. På tiden. Tyvärr är resultatet inte helt lyckat. Det är bra att Centerpartiet betonar rektors roll som pedagogisk ledare och att partiet vill stärka skolans vetenskapliga grund. Det förpliktigar. Jag utgår från att Centerpartiet därmed kommer att driva regeringen till ordentliga satsningar på den praktiknära skolforskningen, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Riktigt rejält vilse hamnar partiet genom sin attack mot legitimationsreformen. Legitimationsreformen är en av de viktigaste åtgärder som gjorts de senaste tio åren för att höja lärarnas status och därmed på sikt säkra alla elevers rätt till en bra utbildning. Reformen kom till efter decennier av nedgradering av lärarkåren. Äntligen togs ett steg som på allvar kunna börja lägga grunden för resan att förbättra läraryrkets status. Något som är helt avgörande för att attrahera unga till lärarutbildningen och därmed se till att skolan får fler lärare.

Men Centerpartiets nya skolpolitik bortser från betydelsen av utbildade och behöriga lärare. Partiet vill frångå reformen genom en kortsiktig lösning som låter assistenter undervisa och obehöriga få fasta tjänster. Detta står i direkt motsatsställning till det långsiktiga behovet av fler behöriga lärare. Går man den vägen så faller trycket på arbetsgivarna att anställa behöriga lärare.

Incitamenten att få arbetsgivarna att bidra till lärarförsörjningen genom att erbjuda obehöriga lärare bra villkor för att genomföra behörighetsgivande utbildning upphör också. Centerpartiets skolpolitik konserverar med andra ord lärarbristen och driver oundvikligen Sverige mot en skola som tappar i kvalitet.

Det är på sitt sätt förvånande att just Centerpartiet för fram den här politiken, eftersom den slår särskilt hårt mot skolorna på landsbygden. Lärarbehörigheten är som lägst i socialt utsatta storstadsområden och i landsbygdskommunerna. Den politik som bryter utanförskap och överbrygger skillnaderna mellan stad och land borde gå ut på att alla elever – inte bara de i välmående storstäder – ska få möta utbildade och behöriga lärare.

Det som behövs är i stället en utbildningspolitik som värnar om legitimationsreformen. Läraryrkets villkor behöver bli mer attraktiva och massiva satsningar bör göras på att underlätta för de obehöriga att skaffa sig behörighet. Det handlar om generösare system för studiefinansiering, bättre och mer flexibla studievillkor, att öka möjligheterna till validering, mer kompletterande behörighetsgivande utbildningar, och om att förmå arbetsgivarna att ta sin del av ansvaret för kompetensförsörjningen.

Ruckar man på legitimationsreformen så slänger man återigen ut den svenska skolan på ett sluttande plan. När resultaten i Pisa äntligen börjat vända, så kan man inte kasta framgångsfaktorerna överbord. Vad som behövs är satsningar på att få obehöriga att bli behöriga. Inte att få obehöriga att förbli obehöriga.