Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-20 13:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/demokrati-och-manskliga-rattigheter-har-inte-nedprioriterats/

Repliker

”Demokrati och mänskliga rättigheter har inte nedprioriterats”

REPLIK DN DEBATT 30/5. Av det ramverk som vi utgår från när vi fördelar projektbidragen framgår tydligt att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är en viktig del i utvecklingssamarbetet, skriver företrädare för Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning.

Agenda 2030 är av stor vikt för utvecklingsforskningen och vid ansökan ombeds forskarna som söker forskningsmedel ange för vilket eller vilka av de sjutton hållbarhetsmålen i Agenda 2030 deras planerade forskning är relevant. Men detta används inte i bedömningen av ansökningarna. Inte heller påverkar klassificeringen enligt OECD:s policymarkörer bedömningen av ansökningarna. Syftet är att möjliggöra en uppföljning av de svenska biståndsmedel som finansierar utvecklingsforskning och den årliga rapporteringen till OECD:s biståndskommitté DAC.

Sten Widmalm menar att frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter har nedprioriterats, vilken dock är ett missförstånd. Vad gäller kraven om forskningens relevans för låginkomstländer hänvisar Vetenskapsrådet till ”Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd”. Ramverket beskriver ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer” som en viktig del i utvecklingssamarbetets huvudsakliga inriktning. 

I ramverket påpekas också att ”Det finns samtidigt områden där regeringen vill göra mer än vad som överenskommits globalt. Det gäller inte minst inom områden såsom främjande av demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet”, samt ”Den svenska ambitionsnivån vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är väsentligt högre än vad som överenskommits inom Agenda 2030”. Denna ambitionsnivå avspeglar sig också tydligt i Vetenskapsrådets stöd till utvecklingsforskning.

Projektbidragen är alltså tydligt utformade för att stödja fri och forskarinitierad forskning av relevans för låginkomstländer.