Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-24 01:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/den-verkliga-kostnaden-for-vindkraft-ar-mycket-hogre/

Repliker

”Den verkliga kostnaden för vindkraft är mycket högre”

REPLIK DN DEBATT 10/5. Artikelförfattarna hävdar att ny vindkraft är billigare än ny kärnkraft och att kärnkraftens koldioxidavtryck är betydligt större än vindkraftens. Det senare påståendet är inkorrekt, och det förra är bara sant så länge vindkraften inte belastas med kostnader för svängmassa samt dess icke-planerbara karaktär, skriver KTH-forskarna Janne Wallenius, Pär Olsson och Peter Szakalos.

Rätta artikel

Vindkraftsindustrin har genom en klok strategi sänkt sina kostnader till en nivå som gör ny vindkraft det billigaste sättet att tillföra ny elproduktion i Sverige. Så länge det finns kapacitet i vattenmagasinen för att balansera variationen i vindkraftsproduktion, är det därför rimligt att bygga ny vindkraft.

Det finns dock flera tekniska begränsningar för hur mycket vindkraft som är rimligt att producera inom ett elsystem. En är avsaknaden av svängmassa. En annan är kapaciteten i vattenmagasinen. Överskrider man dessa gränser krävs investeringar i svängmassa, transmission och efterfrågeflexibilitet.

Våra kollegor på Högskolan i Halmstad hävdar i sin debattartikel att ny vindkraft är billigare än ny kärnkraft och att kärnkraftens koldioxidavtryck är betydligt större än vindkraftens. Det senare påståendet är inkorrekt, och det förra är bara sant så länge vindkraften inte belastas med kostnader för svängmassa samt dess icke-planerbara karaktär.

Hylander och Sidén skriver att ”vetenskapliga källor” redovisar ”helt andra resultat” än Vattenfalls livscykelanalys för koldioxidavtryck och hänvisar till Jacobson, som citerar en sammanställning av Sovacool. Tittar man närmare, ser man att Hylander och Sidéns ”vetenskapliga” värden baseras på scenarier där uran bryts ur ovanligt lågvärda fyndigheter (120 gram koldioxid/kWh), och att anrikning görs med energikrävande gasdiffusion driven med fossil elproduktion (80 gram koldioxid/kWh). I dag bryts inga fyndigheter med så låg uranhalt, och det finns inga gasdiffusionsanläggningar i kommersiell drift. De livscykelanalyser som gjorts för svensk kärnkraft bygger på att uranet köps från Kanada, vilket ger ett koldioxidavtryck lägre än vindkraftens 10 gram/kWh.

Kostnaderna för ny vindkraft i Sverige kan uppskattas från data som Energimyndigheten och Svensk Vindenergi publicerar. I Sverige är investeringskostnaden för ny vindkraft 15 miljoner kronor per Megawatt, och driftkostnaden i medeltal 15 öre/kWh. Den viktade kapitalkostnaden för svensk kraftindustri 5,7 procent, och tillgängligheten för svensk vindkraft i genomsnitt 30 procent. Antar vi att den genomsnittliga livslängden för ett nytt vindkraftverk är 25 år, blir produktionskostnaden 58 öre/kWh, samma nivå som Skellefte kraft anger för ny vindkraft i Sverige 2018.

Ovanstående tar dock ej hänsyn till de investeringar i svängmassa, transmission och efterfrågeflexibilitet som måste göras vid en utfasning av svensk kärnkraft. Sweco uppskattar dessa kostnader till 290 miljarder kronor i ett scenario där 29 GW förnybar kapacitet introduceras för att ersätta 9 GW kärnkraftskapacitet. Den specifika kostnaden som belastar investeringen i förnybar kapacitet blir därmed 10 miljoner kronor per MW, vilket ger en total kostnad på 87 öre/kWh.

Vi kan göra samma analys för att ersätta gammal svensk kärnkraft med ny. Med en konstruktionskostnad på 62 miljoner kronor/MW, en driftkostnad på 17 öre/kWh (Forsmarks årsredovisning 2017), en viktad kapitalkostnad på 5,7 procent och en amorteringsplan om 30 år, blir elproduktionskostnaden 70 öre/kWh. Denna siffra är betydligt lägre än kostnaden för ny kärnkraftsel i England, där EdF har en viktad kapitalkostnad på 8,9 procent.

Ny kärnkraft blir alltså billigare än kraftigt utbyggd vindkraft. Samtidigt är investeringsriken för ny kärnkraft hög. Därför är det viktigt att korrekt analysera och redovisa de kostnader som tillkommer på grund av vindkraftens obefintliga svängmassa och icke-planerbara karaktär, vid varje beslut att investera i ny elproduktion.