Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-19 04:09

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/det-bor-bli-fler-specialistinriktningar-for-sjukskoterskor/

Repliker

”Det bör bli fler specialistinriktningar för sjuksköterskor”

SLUTREPLIK DN DEBATT 1/11. Jag har fått sammanlagt 26 förslag till olika specialiseringsområden för sjuksköterskor. Det förslag jag förordar hindrar inte att flera av dessa inriktningar förverkligas på lärosätena. Om vården behöver dessa,  skriver Kenth Nauclér, särskild utredare.

Rätta artikel

I en välskriven och initierad replik på en debattartikel om utredningen ”Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter” skriver L-politikerna Lina Nordquist och Anna Starbrink att utredningen föreslår att antalet specialistsjuksköterskeinriktningar ska bli färre. Min förhoppning är att det tvärtom ska bli fler specialistinriktningar för sjuksköterskor.

I dagens examensordning för specialistsjuksköterskeutbildningen finns elva fasta inriktningar och en tolfte som ger lärosätena möjlighet att ordna andra inriktningar. Den examensbeskrivningen uppfyller inte vårdens hela behov av specialistsjuksköterskor.

I utredningen presenterar jag fyra olika exempel på graden av statlig styrning i högskoleförordningens examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen. Av dessa förordar jag ett alternativ som ger landsting, regioner och kommuner möjlighet att ta ett ökat ansvar för att kartlägga och prognostisera behovet av specialistsjuksköterskekompetens och förse lärosätena med underlag till vilka utbildningar lärosätena ska genomföra. Jag anser dock att staten bör garantera försörjningen av specialistsjuksköterskeutbildningen inom tre specialiseringsområden.

Under utredningens gång har jag tagit emot förslag om en mängd olika specialiseringsområden. Jag har räknat till sammanlagt 26 förslag. Det förslag jag förordar hindrar inte att flera av dessa inriktningar förverkligas på lärosätena – om vården behöver dessa.

Den examensbeskrivning som nu gäller för specialistsjuksköterskeutbildningen har många år på nacken. Den har endast kompletterats med den tolfte inriktningen det senaste årtiondet. Examensbeskrivningar ändras inte ofta, samtidigt som vården ständigt utvecklas och förändras. Det innebär att det behövs en ännu större flexibilitet än den nuvarande examensbeskrivningen tillåter.

Om utredningens förslag blir verklighet vilar ansvaret tungt på landsting, regioner och kommuner att på ett mycket bättre sätt än i dag kunna beskriva sina kompetensbehov. Om de tar det ansvaret kommer det antagligen bli många fler inriktningar än i dag.

I utredningen konstaterar även jag att det behövs ytterligare incitament för sjuksköterskan att specialisera sig. Det viktigaste incitamentet är antagligen att arbetsgivaren på ett ännu bättre sätt än i dag tar vara på den specialiserade sjuksköterskans kompetens och att de mer kvalificerade arbetsuppgifterna även påverkar lönen.