Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Det finns alltid avfall som inte bör återvinnas”

När alla blivit bättre på att sortera kommer det ändå att finnas avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas, som mediciner, kemiska ämnen i kasserat material, giftigt avfall eller material som inte kan återvinnas fler gånger. Då behövs energiåtervinningen, skriver Ulrika Jardfelt, vd Svensk fjärrvärme.

Tack vare effektiv avfallshantering i Sverige deponeras mindre än 1 procent av vårt avfall och mycket lite slängs direkt i naturen. Internationellt sett är det remarkabla siffror som får en hel del uppmärksamhet. Det är med en kombination av insamling, material- och energiåtervinning av avfall som vi har klarat att nå dit. Problemet vi behöver lösa i Sverige, och i många andra länder, är att mängden avfall ökar varje år. Det problemet löser vi knappast genom förslagen som lämnades här på DN Debatt den 16 juni, av företrädare för återvinningsbranschen.

Den senaste tiden har det i media riktats kritik mot att brännbart avfall används för energiåtervinning. Kritiken har varit hård och ofta dåligt underbyggd. Den ensidiga debatten där återvinning av material ställs mot energiåtervinning är inte särskilt fruktsam. Det behövs en förklaring till varför avfall energiåtervinns och vad miljönyttan med detta är.

Sverige är det goda exemplet när det gäller att ta hand om det som i många länder innebär stora miljöproblem. När andra länder fortfarande lägger sitt avfall på tipp (deponi), har vi i Sverige lyckats återanvända, materialåtervinna och energiåtervinna det mesta, endast 0,7 procent läggs i dag på deponi.

En stark miljölagstiftning med tydliga regler för utsläpp och avfallshantering har lett oss hit. Svenska politiker tog tidigt beslutet att tillåta avfallsförbränning för att energiåtervinna, och satte upp riktlinjer för hur detta skulle ske på ett säkert sätt. Sverige ligger i framkant vad gäller teknik för rening och återvinning av värmen i rökgaserna. Att vi är en föregångare inom området bidrar även till den miljöteknikexport som många politiker efterfrågar.

I Sverige har vi också väl utbyggd fjärrvärme. Det gör att energin i avfallet kan användas effektivt när el och värme görs samtidigt i de avfallseldade kraftvärmeverken. Energiåtervinningen från avfall har i stort sett eliminerat miljöproblemet med hushållsavfall på deponi. Samtidigt har behovet av primär energi för uppvärmning minskat dramatiskt - vi har sparat in på finare bränslen och energislag och utnyttjat den "begagnade" energin som annars skulle gått förlorad.

Alla är överens om att återvinningen av material kan och behöver öka. Men det kommer man inte åt med förslagen att förbjuda eller beskatta dagens energiåtervinning av brännbart avfall. Det är ineffektiva styrmedel om man vill spara energi och resurser. Det går inte att avgöra när ett avfall är fritt från osorterat eller felsorterat avfall. När alla blivit bättre på att sortera kommer det ändå att finnas avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas, som mediciner, kemiska ämnen i kasserat material, giftigt avfall eller material som inte kan återvinnas fler gånger. Då behövs energiåtervinningen.

Den hittills så ensidiga debatten är beklämmande med tanke på de miljövinster energiåtervinningen av avfall innebär. Det är också beklämmande att återvinningsföretagen och andra inte vill se att de olika metoderna för återvinning kompletterar varandra. De länder som har energiåtervinning av avfall har också en högre grad av materialåtervinning.

Vårt budskap till politikerna är att vi inte behöver någon förbränningsskatt på avfall eller förbud mot förbränning av osorterade sopor. Det vi behöver är en säker hantering av avfall i alla led, med tydliga krav på både insamlingen och hanteringen. Vi lovar att sköta vår del och det gör vi genom att fortsatt satsa på bästa möjliga teknik men också genom ökade krav på och kontroll av dem som köper vår tjänst.

Ökningen av avfallsmängderna är det grundläggande problemet. Ska det ställas politiska krav borde dessa alltså handla om att minimera mängden avfall. Återvinningsindustrierna och de andra som ägnar sig åt materialåtervinning har givetvis intresse av att få så mycket avfall som möjligt att återvinna. Det har jag full respekt för - det är ju deras affär.

Energiåtervinning är fjärrvärmeföretagens affär. Vi är stolta över att ha förvandlat ett problem till en nytta. Vi minskar avfallets påverkan på klimatet och kan samtidigt erbjuda fjärrvärmekunderna trygg, bekväm och prisvärd uppvärmning.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.