Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Det nordiska samarbetet behövs mer än någonsin”

REPLIK. Ambassadör Kai Eide skriver på DN Debatt (4/3) om vikten av att ta det nordiska samarbetet till en ny nivå. Jag delar i huvudsak hans syn; I en komplex tid med stora utmaningar utgör det väletablerade nordiska samarbetet och närheten mellan länderna en värdefull tillgång, både för att stärka Nordens konkurrenskraft och för att vi ska kunna bidra till lösningar på globala och europeiska problem, skriver Kristina Persson (S).

Jag vill särskilt lyfta fram fyra strategiskt viktiga områden:

1. Sverige har tillsammans med det finska ordförandeskapet för det nordiska ministerrådet tagit initiativ till fortsatta reformer för att göra det nordiska samarbetet mer politiskt relevant: Det kan betyda förhöjda ambitioner för samarbetet på ett antal områden, förändrat fokus och annan organisation för arbetet. Förberedelserna för detta kommer att pågå under hela 2016.

2. Fri rörlighet för människor, varor och tjänster mellan våra nordiska grannländer har stor betydelse för jobben och tillväxten, särskilt i våra gränsregioner. Det nya Gränshinderråd som inledde sitt arbete 2014 har överträffat sina mål och eliminerade förra året 12 gränshinder. Nu vässar vi organisationen ytterligare och stärker dialogen mellan arbetsmarknadens parter, Gränshinderrådet och de mest berörda ministrarna. Mellan Danmark och Sverige finns därutöver en särskild grupp för Öresundsregionens behov.

3. Norden kan spela en viktig roll i kraft av vår ekonomiska styrka – våra länder utgör tillsammans världens 11:e största ekonomi - och vi åtnjuter ett mycket stort förtroende i vår omvärld. Det finns behov av en starkare nordisk röst i de stora utmaningar som Europa och världen står inför. Intresset för vår klimat- och miljöpolitik och de nordiska ländernas unika välfärdsmodeller i kombination med vår höga levnadsstandard är förebilder för många. Om vi agerar gemensamt kan vi driva på för förändringar.

Inom många internationella organisationer har också en viktig diskussion inletts om hur det ska bli möjligt att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt. I denna behövs ett nordiskt engagemang. G20 är en arena för diskussion om särskilt de stora ekonomiska frågorna där Norden kan spela roll. Nu i mars sammanträder den nya arbetsgruppen inom G20 för ”grön finansiering” som handlar om hur de globala finansmarknaderna bättre ska kunna tjäna den gröna omställningen till en fossilfri värld. Sverige är med i detta arbete och kan tillsammans med övriga Norden visa vägen för en omställning som förenar konkurrenskraft och hållbarhet.

4. En grön omställning behöver innovationer, utveckling av förnybar energi, exempelvis baserad på bioråvara, stora investeringar i energieffektivisering och en ny fossilfri infrastruktur. Med sina sammanlagda resurser och kompetens kan det nordiska samarbetet för forskning och utveckling öka takten i omställningen. Det gäller även gemensamma standarder för bl.a. byggandet; en produktutveckling som avser hela Norden innebär sänkta kostnader.

I en orolig omvärld behövs det nordiska samarbetet mer än någonsin. Det framgångsrika samarbetet inför klimatavtalet i Paris är ett färskt exempel, likaså vårt utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete som fortsätter att utvecklas och fördjupas. Våra långvariga och täta nordiska relationer bäddar för att vi kan spela en viktigare roll i det europeiska och globala samarbetet framtiden.

DN Debatt. 4 mars 2016

Debattartikel

Kai Eide, Norges ambassadör i Sverige:
”Nu är det viktigt att stärka det nordiska samarbetet”

Repliker

Kristina Persson (S), minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete:
”Det nordiska samarbetet behövs mer än någonsin”

 

 

Läs fler artiklar på DN Debatt

    Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
    Kommentera artikeln
    I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.