Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Digitaliseringen kan spara miljarder”

REPLIK. På DN Debatt (3/3) ifrågasätter några läkare om digital vård verkligen fungerar. Att i tider av snabb teknisk förändring oroa sig för framtiden och se förändringar som hot är inte ovanligt. Men i det här fallet är oron obefogad och många av deras svepande resonemang helt enkelt felaktiga, skriver företrädare för Min doktor.

Över 150 000 patienter har valt digital läkarkontakt de senaste åren och fler lär det bli framöver. För att vi ska kunna skapa ett bra system där digital och fysisk vård samverkar krävs ökade kunskaper om hur den digitala vården fungerar och vilka som arbetar där. Vi förespråkar därför en ökad öppenhet hos såväl traditionella som digitala vårdgivare och vill öppet redovisa exempelvis förskrivningsmönster. Vi har också presenterat vårt arbete för artikelförfattarna i andra sammanhang, men de beskrivningar vi har gett har de inte beaktat i sin artikel.

För oss är det en självklarhet att patientsäkerheten ska vara densamma hos digitala vårdgivare som hos fysiska och vi vill därför klargöra ett antal av de svepande eller felaktiga påståenden som artikelförfattarna presenterade:

  • De idag 40 specialistläkarna som behandlar patienter hos Min Doktor är erfarna specialister som till vardags jobbar på vanliga sjukhus och vårdcentraler.
  • De iakttar samma försiktighet med antibiotika och andra läkemedel när de träffar patienter över nätet som vid fysiska möten. Vi följer Stramas riktlinjer och har samma förskrivningsmönster som traditionell vård.
  • Vi vill ha högre krav på öppenhet från alla vårdgivare, även digitala, och vi redovisar gärna hur vi jobbar. Vi för därför en dialog med SKL och Strama för att hitta kvalitetsindikatorer för att kunna jämföra med traditionell vård och säkerställa hög kvalitet. Genom ökad transparens vill vi bygga ett förtroende som underlättar för fler att stödja patienter som i enlighet med Patientlagen vill kunna välja digital vård.
  • Vår digitala anamnesupptagning bygger på en avancerad programvara vars besvärsspecifika frågor är desamma läkaren ställer till patienten på vårdcentralen. Patienten kan besvara och skicka in frågorna i lugn och ro när som helst på dygnet. Detta beslutsunderlag kompletteras i dialogen mellan patient och läkare, eventuellt med fler bilder, telefon- eller videosamtal. När läkaren bedömer det nödvändigt och när riktlinjerna säger det, skickas patienten för diagnostik som provtagning och radiologi.
  • Dialogen mellan patient och läkare i ett ärende kan pågå i veckor inklusive expektans och återkoppling under en behandling. För hela det förloppet betalar patienten bara en patientavgift hos Min doktor. Vid de flesta andra vårdinrättningar får patienten betala för varje ny kontakt. Min doktor begär enbart ersättning från det offentliga för ett ärende oavsett antalet läkarkontakter.
  • Om ett patientärende vid läkarbesöket hos Min doktor enbart bedöms behöva rådgivning, handlar om receptförnyelse eller inte lämpar sig för digital vård och behöver fysisk undersökning, begär inte Min Doktor någon ersättning från det offentliga. Dessutom får patienten tillbaka sin patientavgift.
  • För uppemot en fjärdedel av alla ärenden begär Min doktor ingen offentlig ersättning. Detta utöver att vi till skillnad från traditionella vårdcentraler inte erhåller någon listningsersättning som i vanliga fall täcker den typen av patientkontakter.
  • Alla patienter vi behandlar har riktiga åkommor och det är därmed behovsstyrd vård som kräver en läkarbedömning, vilket hos oss sker till en lägre kostnad än det fysiska vårdmötet.

Vi diskuterar gärna frågan om vad som är “rätt” nivå av tillgänglighet till vård - är det den nivå som tillhandahålls idag för att vårdapparaten inte mäktar med mer? Eller är det att tillgängliggöra läkarkontakter till dem som behöver det?

Min Doktors metod för digitala vårdmöten gör det möjligt för läkaren att träffa fler patienter på samma tid, vilket ger fler läkarkontakter för patienterna utan att det kostar samhället mer. Artikelförfattarna har därför rätt i att det finns stor potential i att fler ärenden kan digitaliseras och genomföras både snabbare och enklare - och lika säkert - för patienterna. Men deras slutsats att det befintliga ersättningssystemet och denna effektivisering dränerar vården är helt enkelt fel.

Enligt oberoende studier kommer digitaliseringen av vården spara upp mot 80 miljarder per år. Att artikelförfattarna mot bättre vetande kör hälarna i marken för att hindra detta är häpnadsväckande. Vi får ett totalt sett effektivare system med digitala lösningar. För att snabba på denna utveckling föreslår vi att traditionella vårdcentraler bör redovisa hur stor andel av de ordinarie besöken som skulle kunna hanteras digitalt.

Vi välkomnar därför SKL:s arbete med nationella riktlinjer för ersättning till digital vård. Digital vård ska givetvis ersättas till lägre nivåer än ett fysiskt besök - vilket redan görs idag. SKL bör dock i sitt arbete ta hänsyn till produktionskostnaden i den digitala vården, möjligheten till dialog över hela vårdepisoden, diagnostik och de tjänster som nu levereras utan ersättning - och inte minst besparingen i den fysiska vården.

DN Debatt. 3 mars 2017

Debattartikel

Företrädare för allmänläkare och distriktsläkare:
”Nätläkarbolagen dränerar en underfinansierad primärvård”

Repliker

Anders W Jonsson (C), gruppledare och ledamot i socialutskottet och Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd i Kalmar län och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation:
”Låt primärvården erbjuda läkarkontakt via nätet”

Henrik Kangro, chefsläkare Min doktor och Daniel Persson, affärsutvecklingschef Min doktor:
”Digitaliseringen kan spara miljarder”

Företrädare för Kry:
”Videobesök spelar viktig roll i framtidens vård” 

Företrädare för Svenska läkaresällskapet:
”Vårdcentralerna bromsas medan nätläkare prioritera 

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi, Lunds universitet:
”Nätläkarna inget finansiellt hot mot landstingen”

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting och Simon Röstin (M), vice ordförande Beredningen för e-hälsa, Region Skåne:
”Digitala läkarbesök kan spara 180 miljarder” 

Slutreplik: 
Företrädare för allmänläkare och distriktsläkare:
”Nätläkarbolagens expansion får inte ske på bekostnad av primärvården” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.