Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Dyr klimatpolitik kan vara avskräckande”

Den svenska klimatpolitiken måste vara kostnadseffektiv om Sverige ska kunna gå före och visa vägen, skriver John Hassler och Joakim Sonnegård i Finanspolitiska rådet.

I likhet med Eva Alfredsson och Mikael Karlsson (AK) menar vi att klimatpolitiken globalt sett behöver skärpas kraftigt för att det ska vara möjligt att begränsa klimatförändringarna så att jordens medeltemperatur inte ökar med mer än 2 Cº, och allra helst med mindre än så. Vi instämmer också i det inom forskarvärlden okontroversiella påståendet att om inga åtgärder alls vidtas för att begränsa klimatförändringarna så leder detta till större globala kostnader än om man bedriver en väl designad klimatpolitik. Detta påstående kan dock inte motivera att vilka åtgärder som helst vidtas.

Vi menar att det kan ligga ett betydande värde i att Sverige utformar en ambitiös klimatpolitik. En sådan kan fungera som en förebild för andra länder i arbetet med att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Men en politik som kostar mycket men har liten effekt på utsläppen lär inte mana till efterföljd. Därför måste den svenska politiken vara kostnadseffektiv om den ska tjäna till något viktigare än att vi ska kunna slå oss för bröstet som bäst i klassen.

Helt korrekt påpekar AK att det finns en rad metodologiska och principiella svårigheter att hantera då man försöker uppskatta den totala samhällsnyttan och de totala samhällskostnaderna förknippade med en viss klimatpolitik. Dessa svårigheter är väl kända och gäller i större eller mindre utsträckning också för analys av andra politikområden. Svårigheterna behandlas i grundläggande läroböcker om samhällsekonomiska analyser, men AK förefaller ha missförstått denna diskussion. Därför drar de den felaktiga slutsatsen att de svårigheter som är förknippade med att beräkna det samhällsekonomiska värdet av klimatpolitiken gör att det inte är viktigt att utforma denna på ett kostnadseffektivt sätt. Så är inte fallet. Kostnadseffektivitet är ett av fundamenten i FN:s klimatkonvention som framhåller att klimatpolitiken måste säkerställa globala fördelar till lägsta möjliga kostnad.

Kostnadseffektivitet handlar om att hitta vägar att nå stor effekt per satsad krona. Informationsbehovet är mycket mindre för att bedöma kostnadseffektivitet än när det gäller att bedöma den totala samhällsnyttan. När det gäller klimatpolitiken handlar kostnadseffektivitet om att bedöma hur mycket utsläppen av växthusgaser minskar i förhållande till kostnaderna för åtgärden. Eftersom man inte kan anta att det finns oändliga resurser för att bedriva klimatpolitik är det ansvarslöst att bortse från kostnadseffektivitet. Höga kostnader riskerar att leda till en mindre ambitiös klimatpolitik. Detta gäller för Sverige, men sannolikt i än högre grad för fattigare länder. Värdet av att Sverige går före och visar vägen riskerar att helt bortfalla om den svenska klimatpolitiken genomförs på ett onödigt dyrt sätt. En sådan politik riskerar i stället att verka avskräckande.

DN Debatt. 2 juni 2016

Debattartikel

Eva Alfredsson och Mikael Karlsson, båda miljöforskare KTH och experter i Miljömålsberedningen:
”Passivitet mycket dyrare än effektiva klimatåtgärder”

Repliker

Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker:
”Klimatinsatser måste vara kostnadseffektiva” 

John Hassler och Joakim Sonnegård, Finanspolitiska rådet:
”Dyr klimatpolitik kan vara avskräckande”

Slutreplik från Eva Alfredsson och Mikael Karlsson:
”Vänta inte på det perfekta styrmedlet i klimatpolitiken” 

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.