Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Endast en statlig skola kan säkra kvalitet för alla grupper”

Genom en nationellt finansierad skola kan vi säkerställa att även kommuner med ett högt flyktingmottagande kan erbjuda en högkvalitativ skola, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad på Lärarnas riksförbund.

Gabriel Heller Sahlgren skriver i DN (29/7) att en förklaringsfaktor till de sjunkande kunskapsnivåerna hos eleverna är den förändrade elevsammansättningen, som kan härledas till den ökade invandringen. Det är sant att den svenska skolan står inför stora utmaningar.

Omvärldens oroligheter driver många människor på flykt. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige är fler än någonsin. Det påskyndar behovet av en nationellt likvärdig skola som har förutsättningar att ta tillvara på alla elevers potential till fullo. Alla elever har rätt att möta ett högkvalitativt och kompensatoriskt utbildningsväsende, vilket kommer att kräva ett statligt huvudansvar för skolan.

Effekterna av kommunaliseringen har varit ödesdigra för den en gång sammanhållna skolan. Enligt Skolverket har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Ett skolsystem som inte tar vara på den enskilda individen är ett slöseri för hela samhället och kommer inte att kunna utgöra en solid grund för en framtida kunskapsnation. Genom en nationellt finansierad skola kan vi säkerställa att även kommuner med ett högt flyktingmottagande kan erbjuda en högkvalitativ skola.

I syfte att fånga upp alla elever, oavsett härkomst eller socioekonomisk status, är det av stor vikt att undervisningen bedrivs strukturerat av ämneskunniga lärare. Den förödande pedagogiska trenden där ansvaret för kunskapsinhämtandet flyttades över från läraren till eleverna har varit negativ, inte minst för de allra svagaste eleverna. I rapporten ”What makes great teaching?”, författad av The Sutton Trust, framhålls lärares ämneskunskaper som en av nyckelfaktorer för att höja elevernas kunskapsresultat.

God skolgång är nyckeln till ett aktivt deltagande i samhället. För att stärka undervisningens kvalitet och se till att lärare får den kompetensutveckling som krävs för att möta alla elever, inte bara några, är det av största vikt att staten finansierar och reglerar skolverksamheten. Det är inte hållbart att elevernas chans till en framgångsrik skolgång avgöras av vilken kommun de bor i. Lärarledd undervisning i ett kompensatoriskt och likvärdigt skolsystem är vägen framåt. Det är så vi kan forma grunden för ett sammanhållet och kunskapstörstande samhälle.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.