Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-27 04:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/enskilda-professioner-kan-inte-ha-ensamratt-pa-medicinsk-etiska-fragor/

Repliker

”Enskilda professioner kan inte ha ensamrätt på medicinsk-etiska frågor”

SLUTREPLIK DN DEBATT 28/2. Vi avvisat bestämt tanken att medicinsk-etiska frågor är något som respektive profession har ensamrätt till. När grundläggande etiska värden riskerar komma i konflikt med varandra behövs tvärtom en bred analys som förenar både kliniska, juridiska, etiska och samhälleliga perspektiv, skriver Kjell Asplund och Ingemar Engström, Statens medicinsk-etiska råd.

Rätta artikel

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) samt Svenska barnmorskeförbundet (SBF) har i en replik till Statens medicinsk-etiska råd (Smer) riktat kritik mot att Smer utan specialistkompetens lämnat förslag som rör sena aborter nära gränsen för livsduglighet.

Föreningarna preciserar inte vilka förslag de är kritiska till, så kritiken är svårbemött. Att Smer inte besitter specialistkompetens inom just abortvård är dock korrekt. Rådet kan omöjligen besitta sådan kompetens inom alla medicinska områden och arbetssättet är därför att samverka med berörda professioner under projektets gång, vilket också skett i detta fall. Vi har också uppfattat att det finns en samsyn mellan oss och föreningarna kring flera av våra förslag.

Vi är dock på det klara med att SBF och SFOG, när det gäller vissa grundläggande frågor, gör en annan bedömning än Smer. Detta respekterar vi givetvis. Däremot vill vi bestämt avvisa tanken att medicinsk-etiska frågor är något som respektive profession har ensamrätt till. När det gäller frågor där grundläggande etiska värden riskerar komma i konflik

t med varandra behövs tvärtom en bred analys som förenar både kliniska, juridiska, etiska och samhälleliga perspektiv. Det är denna breda analys som är Smers uppgift; därför består rådet av såväl sakkunniga med en bred samlad bakgrund som ledamöter som företräder riksdagens partier. 

I detta fall har samtliga medlemmar, såväl sakkunniga som ledamöter, ställt sig bakom publiceringen av rapporten. Det kan tilläggas att när det gäller den grundläggande frågan om hur man bör se på ett foster som visar livstecken efter en sen abort stöds Smers ställningstagande enligt rådets uppfattning även av det juridiska regelverket, en slutsats som för övrigt även Socialstyrelsen dragit (yttrande till Justitieombudsmannen, dnr 3.1–17350/2018).