Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige”

REPLIK. Skogsstyrelsens beslut slår mot flera av de svenska miljömålen, och underminerar regeringens ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist meddelar i DN 10/3 att myndigheten ska sluta inventera och registrera nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige. Effekten av beslutet blir drastiskt försämrad insyn kring särskilt skyddsvärd skog, som nu riskerar att avverkas – i strid med lagstiftningen. Myndighetens beslut slår mot flera av de svenska miljömålen, och underminerar regeringens ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Nyckelbiotoper spelar en alldeles särskilt viktig roll i skogslandskapet. Dessa unika, känsliga områden är centrala för bevarandet av skogens mer än 900 hotade växt-, svamp- och djurarter. Inventeringen av nyckelbiotoperna är avgörande för att identifiera och registrera var känsliga, viktiga naturområden med mycket höga naturvärden finns, så att de kan skyddas från avverkning. Nyckelbiotoper skyddas inte av lagen, men enligt FSC-certifieringens regler är de inte tillåtna att avverka – ett villkor som skogsbruket själv varit med och tagit fram.

Beskedet från myndighetens ledning innebär inte bara att många tusentals hektar av våra mest skyddsvärda skogsområden nu riskerar att avverkas. Helt medvetet försvårar Herman Sundqvist även för tillämpningen av skogsvårdslagen. Enligt lagstiftningen är markägare skyldiga att anmäla för samråd om en avverkning kan komma att påverka områden med stor betydelse för växt- och djurlivet negativt. Det förmodas finnas en stor mängd nyckelbiotoper, men skogsbruket har haft stora problem att identifiera dessa. Skogsstyrelsens beslut innebär att det nu blir ännu svårare för skogsägarna att veta vilka delar av skogen som ska skyddas – kunskapsunderlaget från staten försämras drastiskt.

Skogsstyrelsens hastiga beslut kommer som en kalldusch för hela naturvårds-Sverige. Helt oväntat, utan förankring hos aktörer och intressenter, har Skogsstyrelsen plötsligt ändrat – och skadat – förutsättningarna för sin egen så kallade samverkansprocess. Myndighetens ledning kör över miljörörelsen och tar ett ur naturvårdssynpunkt oerhört kontroversiellt beslut om en av kärnfrågorna i diskussionen om den svenska skogen. Så sent som för två veckor sedan möttes Skogsstyrelsens rådgivande organ, det nationella sektorsrådet, utan att detta beslut nämndes med ett ord. Den öppna dialog som myndigheten utlovade vid uppstarten av samverkansprocessen har plötsligt omvandlats till en enmansshow utan hänsyn till konsekvenserna.

Effekten av Herman Sundqvists beslut blir inte bara att vi förlorar möjligheten att identifiera vilka delar av skogarna i nordvästra Sverige som behöver ett särskilt skydd; beslutet kommer att påverka möjligheten att nå de svenska miljömålen om levande skogar och ett rikt växt- och djurliv negativt.

Herman Sundqvist förutsätter att markägarna och skogsbruket själva kommer sköta inventeringen av skyddsvärd skog på ett ansvarsfullt sätt. Miljöorganisationer och ideella krafter har under många år visat att markägare gång på gång misslyckas, eller missköter, uppgiften att själva identifiera nyckelbiotoper i samband med avverkningsplaneringar. Markägarna har under lång tid efterfrågat långsiktiga spelregler för att kunna veta vad som gäller och var den värdefulla skogen finns och planera skogsbruket därefter. Men i dag råder stor kunskapsbrist om förekomsten av nyckelbiotoper, och markägarna får ofta information om dem i ett väldigt sent skede. Detta har lett till en stark polarisering i debatten. Kunskapsunderlaget behöver därför förbättras för att ge markägare tydliga planeringsförutsättningar för sitt skogsbruk.

Effekten av Skogsstyrelsens nya beslut blir i stället ett slags kunskapsförbud i hela nordvästra Sverige. Det är av absolut största vikt att en ny nationell nyckelbiotopsinventering genomförs - i hela Sverige. Skogsstyrelsens agerande i denna fråga är under all kritik. Myndigheten har just öppnat dörren för en ännu mer polariserad situation kring den svenska, skyddsvärda skogen. Och trots att regeringen tydligt uttalat en ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, så kommer detta myndighetsbeslut leda till just det. Klarar inte Skogsstyrelsen att göra sitt jobb, återstår det att kräva svar av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog: Hur ska den svenska skogen skyddas?

DN Debatt. 10 mars 2017

Debattartikeln
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen
”Vi pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordväst”

Repliker
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen:
”Ett av de största sveken mot mot naturvården vi sett i Sverige”

Slutreplik från Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen:
”Skogen i nordväst är annorlunda”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.