Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Farligt och felaktigt om cirkulär ekonomi”

REPLIK. Konjunkturinstitutet hävdar i sin miljöekonomiska rapport (DN Debatt 5/12) att cirkulär ekonomi inte gynnar tillväxten. Vi ska därför sluta fokusera på det ekonomiska och istället utgå från miljöeffekterna. Jag menar att detta är en både farlig och felaktig syn, skriver Robin Ljungar, Trä- och Möbelföretagen.

Om vi inte ökar graden av cirkulär ekonomi riskerar Sverige att hamna efter och tappa i konkurrenskraft. Miljö är ekonomi. Frågan gällande den cirkulära ekonomin är inte om den genererar tillväxt utan när. KI:s grundinställning är defaitistisk.

Under 1900-talet möjliggjorde sjunkande råvarupriser en allt mer lönsam produktion. Den verkligheten gäller inte längre. Sedan millennieskiftet har råvarupriserna ökat och kommer med stor sannolikhet fortsätta fördyra produktionen om vi inte agerar i dag. Ändliga resurser som fosfor och jordmetaller är ytterligare ett exempel på varför cirkulär ekonomi inte bara handlar om miljön utan är helt nödvändigt för att klara ekonomin i framtiden.

Jag håller med om att en cirkulär ekonomi troligtvis inte kommer innebära stora positiva sysselsättningseffekter eller glädjesiffror för BNP på kort sikt. Men det beror på att dagens lagstiftning och ekonomiska incitament inte är skapta för att gynna ett effektivt resursutnyttjande. På längre sikt är det däremot inte bara lönsamt – vi har inget val. Förutom klimatutmaningen som kräver minskade utsläpp och en effektivt använd energi finns det flera andra aspekter som gynnas av en ökad effektivitet i vår resursanvändning.

Hade politiken och näringslivet endast haft ett kortsiktigt perspektiv för alla stora samhällsförändringar hade vi knappast varit där vi är i dag, med den teknikutveckling och digitalisering vi ser förändra och förbättra våra samhällen. Den stora nöten att knäcka är alltså inte om vi ska ställa om till en cirkulär ekonomi utan hur vi gör det. Ekonomiska incitament, förändrad lagstiftning och nya affärsmodeller behövs för att skapa lönsamhet. Då kan vi inte, som KI, ge upp.

Status quo är inte ett alternativ. Istället kommer andra länder ta stafettpinnen och där svenska innovationer hade kunnat bli världsledande kommer Sverige halka efter. Tillväxt- och sysselsättningssiffrorna kanske inte är lika stora som Romklubben förutspår, speciellt inte på kort sikt, men de riskerar att bli negativa om vi inte har höga ambitioner på området. Vi måste hela tiden fråga oss vad alternativet är. Verkligheten med stigande temperaturer och sinande naturresurser visar få andra val.

Vi från Trä- och möbelföretagens sida identifierar det hållbara byggandet som en del av våra affärer. De hus vi bygger idag ska stå imorgon. Affärsmodeller måste anpassas därefter. Utmaningen nu handlar inte om att ge upp inför de stora utmaningar vi möter utan om hur vi klarar att arbeta mer cirkulärt. På lång sikt är den cirkulära ekonomin både lönsam och nödvändig. Ju tidigare Sverige inser det, desto mer har vi att vinna.

DN Debatt.5 december 2016

Debattartikel

Författarna till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport:
”Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen” 

Repliker

Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef, Trä- och Möbelföretagen (TMF):
”Farligt och felaktigt om cirkulär ekonomi”

Anders Wijkman & Krister Skånberg:
”Olyckligt snäv syn på nyttjandet av naturen” 

Fem forskare vid Viktoria Swedish ICT:
”Felaktig utgångspunkt leder till fel slutsatser”

Per-Anders Enkvist, vd Material economics, författare till boken ”A Good Disruption”:
”KI missar innovationen i cirkulär ekonomi”

Slutreplik från författarna till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport:
”Svepande kritik som bortser från forskning” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.