Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Felaktigt att påstå att högskolorna har fått order”

REPLIK DN DEBATT 13/8. En debatt om högskolan behöver baseras på fakta. Det som Björklund och Nylander kallar ”en order till högskolorna” är i själva verket en remiss om en ändring i högskolelagen. Det är alltså ett förslag, som skickats ut för synpunkter, som felaktigt benämns ”order”, skriver utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) tillsammans med ordföranden och en ledamot i riksdagens utbildningsutskott.

Jan Björklund och Christer Nylander (L) kritiserar regeringens högskolepolitik och menar att det är viktigt att ställa höga krav på kunskap. Vi är helt eniga med Björklund och Nylander om att höga kunskapskrav är centrala.

Regeringen gör stora investeringar i utbildning och forskning och bygger ut högskolan i hela landet så att fler kan studera. Det görs för att Sverige är ett litet, exportberoende, land som konkurrerar med kunskap. Och det görs för att vår välfärd och industri är i stort behov av fler med högskoleutbildning.

En debatt om högskolan behöver baseras på fakta. Det som Björklund och Nylander kallar ”en order till högskolorna” är i själva verket en remiss om en ändring i högskolelagen. Det är alltså ett förslag, som skickats ut för synpunkter, som felaktigt benämns ”order”.

Förslaget om breddat deltagande som Björklund och Nylander kritiserar handlar inte om sänkta krav utan om att se till att pedagogik och undervisning ska ge förutsättningar för att möta studenter som uppfyllt behörighetskraven oavsett bakgrund.

Något som gläder oss är att Jan Björklund och Christer Nylander delar vår målsättning att svensk högre utbildning ska hålla internationellt sett hög kvalitet. God utbildningskvalitet ska garanteras för landets alla studenter. Generellt sett håller svenska högskoleutbildningar god kvalitet och vi har många framstående lärosäten. Men det finns förbättringsområden. Därför tillför regeringen 250 miljoner kronor per år för att stärka kvaliteten på lärarutbildningarna och andra utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Utöver detta har regeringen prioriterat åtgärder för att förbättra kvalitetssäkringen av svensk högskoleutbildning.

Det utvärderingssystem för högre utbildning som den tidigare borgerliga regeringen införde ledde till att Sverige blev utestängt från det europeiska samarbetet för kvalitetssäkring av högre utbildning. En aspekt vi tog hänsyn till i framtagandet av förslag på ett nytt kvalitetssäkringssystem av högre utbildning var därför att det skulle ge Sverige – genom Universitetskanslersämbetet – en möjlighet att återigen klara kraven för ett medlemskap i den europeiska samarbetsorganisationen ENQA.

Den här regeringen har dessutom gett Universitetskanslersämbetet i uppdrag att utvärdera både högre utbildning och forskning. Det är första gången Sverige får ett sammanhållet arbete för kvalitetssäkring av utbildning och forskning. Högre utbildning ska enligt högskolelagen vara forskningsanknuten och då är denna åtgärd viktig för att säkra kvaliteten.

Sverige är medlem i OECD och får regelbundet erbjudanden att mot en kostnad delta i olika projekt. Det som Björklund och Nylander benämner ”en stor kvalitetsgranskning av högre utbildning” är ett pilotprojekt som inledningsvis ska jämföra högskolesystem med hjälp av primärt befintlig statistik. I nuläget ingår fyra länder och Sverige har valt att inte delta. Det är alltså i detta skede inte fråga om någon stor utbildningsutvärdering. Projektet utförs i två etapper och vi har möjlighet att delta i den andra etappen.

Vi välkomnar ett samtal om högskolepolitik över parti- och blockgränser. Gemensamt och långsiktigt arbete behövs för att stärka högskolan och därigenom vårt samhällsbygge. Men vi behöver en debatt som baseras på fakta.

DN Debatt. 13 augusti 2017

Debattartikel

Jan Björklund (L) och Christer Nylander (L):

”Den rödgröna kravlösheten hotar kvaliteten i högskolan”

Repliker

Robert Stenkvist (SD) och Stefan Jakobsson (SD)

”Höjd kvalitet på våra lärosäten kräver flera konkreta förslag”

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, med ordföranden och en ledamot för utbildningsutskottet:

"Felaktigt att påstå att högskolorna har fått order"

Slutreplik

Christer Nylander (L)

"Problemet är att regeringen väljer bort kvalitet"

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.