Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-17 19:54

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/forskningen-visar-inget-samband-mellan-religiositet-och-moraliskt-handlande/

Repliker

”Forskningen visar inget samband mellan religiositet och moraliskt handlande”

REPLIK DN DEBATT 11/2. Artikeln är i sig själv är ett gott belägg för att de sju forskarna inte verkar bedriva god forskning och de förefaller sakna den ”intellektuella redlighet” som de hävdar att de genom sin religionsutövning är i besittning av, skriver Bo Rothstein.

Rätta artikel

Är religion en bra grund för god forskning och vetenskap? Detta hävdas av sju forskare på denna sida (DN-debatt 11/2). Bland annat skriver de att forskarsamhället bör ”dra nytta av religionens unika förmåga att legitimera och förankra kunskapssökandet och att upprätta etiska ramar som förpliktigar till sanningsenlighet och intellektuell redlighet.” 

Problemet är att man inte presenterar ett uns av belägg för sin tes, så forskare man är. Den numera rätt så omfattande forskningen om vad religiös aktivitet resulterar i när det gäller de utövandes förmåga till etiskt agerande ger nämligen en helt motsatt bild. Jämför man länder finner man att där religion spelar en stor roll i människors liv där er korruptionen också mycket mer omfattande och tilliten mellan människor betydligt lägre

En genomgång av den omfattande experimentella forskningen om sambandet mellan religiositet och moraliskt/etiskt/solidariskt handlande som gjordes för några år sedan visade att man inte kunde finna några robusta empiriska resultat som styrkte ett sådant samband.

Forskningsresultat visar också att barn som växer upp i religiösa hem löper större risk att bli mindre toleranta och mindre benägna till solidariskt samarbete än barn som växer upp i sekulära familjer. I USA uppvisar religiösa människor en större benägenhet för att hysa rasistiska åsikter än icke-religiösa. I experiment med studenter där de kunnat välja att vara sanningsenliga eller ljuga uppvisar religiösa studenter en större benägenhet att använda lögn för att gynna sig själva

En genomgång av den omfattande experimentella forskningen om sambandet mellan religiositet och moraliskt/etiskt/solidariskt handlande som gjordes för några år sedan visade att man inte kunde finna några robusta empiriska resultat som styrkte ett sådant samband

De sju forskarna som hävdar att religion är ett gott stöd för vetenskaplig forskning bryter därmed själva i sin artikel mot två av kraven för vad som skall räknas som god vetenskap. För det första ger de inte några belägg för sitt påstående och för det andra väljer de att ignorera den omfattande forskning som visar att deras tankegång inte har något stöd. Man kan säga att deras artikel därmed är i sig själv är ett gott belägg för att de inte verkar bedriva god forskning och de förefaller sakna den ”intellektuella redlighet” som de hävdar att de genom sin religionsutövning är i besittning av.