Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-23 15:39

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/forslagen-gar-pa-tvars-mot-nya-ipcc-rapporten/

Repliker

”Förslagen går på tvärs mot nya IPCC-rapporten”

REPLIK DN DEBATT 9/8. Klimatutmaningen är inte över om tio år. Enligt IPCC-rapporten bör skogsbaserade klimatåtgärder – upptag av koldioxid i skog och mark samt substitution av till exempel fossilbränslen, plast och cement – betraktas i ett långsiktigt perspektiv, skriver Göran Berndes, Mattias Goldmann, Filip Johnsson och Anders Wijkman.

De klimatpåverkande utsläppen måste minska mycket snabbt, skriver Englund, Holm, Jonsson och van der Spoel. Vi delar självklart den uppfattningen. Men dessvärre drar de felaktiga slutsatser när det gäller skogens roll i klimatarbetet. Deras förslag går i flera avseenden på tvärs mot både den nyligen presenterade IPCC-rapporten om klimatet och markanvändningen samt en rapport på temat ”Skogen och klimatet” från Kungliga skogs- och lantbruksakademien. Den senare sammanfattar resultatet av en internationell konferens där ett hundratal experter från hela världen hade som mål att öka samsynen kring skogens roll i klimatarbetet. Speciellt vill vi peka på fyra områden:

1 Klimatutmaningen är inte över om tio år. Debattörerna menar att ”I det korta tidsperspektiv, som vi nu måste förhålla oss till, är skogens framtida upptag av koldioxid till ingen nytta.” Detta går på tvärs emot IPCC-rapporten som understryker att skogsbaserade klimatåtgärder har stor betydelse och att bidragen – upptag av koldioxid i skog och mark samt substitution av till exempel fossilbränslen, plast och cement måste betraktas i ett långsiktigt perspektiv (många decennier). Klimatarbetet innefattar rader av olika åtgärder som ger bidrag över olika långa tidsperioder. Om man utgår ifrån artikelförfattarnas logik så skulle vi varken satsa på elfordon eller snabbtåg, eftersom detta är förknippat med ökade utsläpp under en uppbyggnadsperiod.

2 Allt kan inte elektrifieras direkt. ”Den potentiella klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm”, påstår debattörerna – säkert till stor glädje för dem som försvarar fossila intressen. Det är nämligen väldigt mycket teknik och produktion som kan och måste ställas om från fossilt till förnybart. Men att enbart satsa på elektrifiering är inte tillräckligt. Att bygga ut elanvändningen tar tid och förutsätter bland annat innovationer och utbyggnad av teknik för lagring. Vi har fem miljoner förbränningsmotorer på vägarna. Befintliga bilar kan och bör byta från fossil diesel och bensin till förnybara drivmedel. Flygets och den långväga sjöfartens elektrifiering lär dröja och under tiden är det oförsvarbart att de ska fortsätta drivas fossilt. En förutsättning är förstås att de alternativ som används ger betydande minskning av koldioxidutsläppen och även uppfyller andra hållbarhetskrav.

3 Länders förutsättningar skiljer sig åt. Debattörerna skriver att ”På global nivå inlagras netto cirka 25 procent av koldioxidutsläppen av landekosystemens växtlighet. Den andelen kan ökas genom att bevara skog och återbeskoga områden”. Utifrån detta verkar de dra slutsatsen att vi I Sverige ska lämna skogen orörd. En liknande hållning ser vi ibland på EU-nivå, där EU-parlamentariker från andra länder har svårt att förstå att det går att bedriva ett skogsbruk med omfattande biomassauttag och samtidigt upprätthålla – eller öka – mängden kol som finns bunden i skog och mark.

FN har däremot sedan länge förstått detta, exempelvis tar Parisavtalet fasta på att utsläppsminskningar kan ske genom ökade kolsänkor, men inte likställer detta med att skogen ska lämnas orörd. Återbeskogning måste ske på många håll, för att öka kolsänkan men också för att tillgodose framtida råvarubehov. Det kan också minska avverkningstrycket på befintliga skogar som lagrar stora mängder kol och upprätthåller höga naturvärden.

4 Ett hållbart skogsbruk hjälper oss att bli ett klimatföredöme. En kraftigt minskad andel produktiv skog skulle allvarligt försämra vår möjlighet att med hjälp av svensk biomassa fasa ut de fossila råvaror som är den centrala orsaken till klimatförändringarna. Därmed skulle också förutsättningarna för att bli ett föregångsland på klimatområdet, en ambition som sju av riksdagens åtta partier står bakom, ryckas undan.

Med detta sagt vill vi understryka att skogens många värden kräver en bred dialog kring avvägningar mellan de olika miljömålen och behovet att säkra tillgången på skogsråvara. Ur biologiskt mångfaldsperspektiv kan det exempelvis vara en välmotiverad prioritering att lämna vissa skogar orörda, även om detta skulle innebära reducerade möjligheter att minska vår klimatpåverkan.

Ämnen i den här artikeln:

Klimatet
Skogsmark
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Rätta artikel

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt