Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-15 11:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/forslagen-kommer-att-bevara-ett-forlegat-och-stelbent-system/

Repliker

”Förslagen kommer att bevara ett förlegat och stelbent system”

REPLIK DN DEBATT 1/10. Göran Stiernstedts utredning är ett viktigt inlägg i diskussionen om den svenska vårdens framtid. Men vi menar att hans förslag missar det allra viktigaste – patientperspektivet och målet om en tillgänglig och jämlik vård. Därför kommer vi att presentera en skuggutredning med egna förslag till lösningar, skriver vd:arna för Doktor.se, Kry Sverige och Min doktor.

Det finns goda delar i utredningen att bygga vidare på. Men utredningen har inte tagit tillräcklig fasta på digitaliseringens sanna möjligheter att reformera vården.

Utredningen lyfter fram att det är viktigt att patienterna själva ska kunna bestämma över sin vård. Men förslagen i utredningen bidrar inte till det. I stället kommer de att bevara ett förlegat och stelbent system. Ett system vars organisationer inte har kunnat skapat de nya lösningar som kan bidra till en god, nära och, inte minst tillgänglig, vård. Och vi löser inte de frågorna genom att cementera in nya lösningar i den struktur som skapat problemen.

Utredningen föreslår att alla digitala vårdgivare ska behöva ansöka om att få bedriva vård i samtliga 21 regioner. Det befäster det som utredaren menar är en av de största ojämlikheterna i vården, nämligen de regionala skillnaderna. Patientens tillgång till god, patientsäker vård blir då beroende av bostadsort snarare än av behov och önskemål. I stället för en nationell enhetlig vård får vi ineffektiva regionala ”stuprör”. Det är raka motsatsen till dagens digitala vård som är den enda vård som är lika för alla i hela landet.

Eftersom utredaren tycker att vi digitala vårdgivare bidrar till effektivisering är det lite märkligt att utredningen vill bromsa utvecklingen genom att tvinga in oss i ett system som präglas av förvaltning och tradition.

För precis som utredaren skriver så kan vi digitala vårdgivare erbjuda tillgänglighet till primärvården dygnet runt oavsett var du bor. Och detta utan att det leder till en överkonsumtion. Vi utvecklar dessutom vården löpande till att omfatta allt fler besvär som vi kan ta ansvar för.

I utredningen finns en mycket omfattande probleminventering, men väldigt få resonemang om hur vården kan effektiviseras. Det är smickrande för oss som digitala vårdgivare att utredaren lyfter fram den avlastning som digitala vårdgivare bidrar med genom smartare arbetsmetoder. Men utöver att en ökad kontinuitet i relationen mellan läkare och patient ska bidra till en effektivisering lägger utredningen inga andra förslag på effektivisering. Det är lite märkligt eftersom probleminventeringen exempelvis beskriver bristande samordning med specialistvården som ett stort problem. Denna typ av frågor måste utredas vidare. Där finns mycket mer att göra.

Eftersom utredaren tycker att vi digitala vårdgivare bidrar till effektivisering är det lite märkligt att utredningen vill bromsa utvecklingen genom att tvinga in oss i ett system som präglas av förvaltning och tradition. Att hålla tillbaka utveckling ger knappast ett modernt och flexibelt vårdsystem.

Den senaste månaden har det dessutom tillkommit ny kunskap som bättre behöver tas om hand i det fortsatta arbetet. En rapport, beställd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som presenterades i september visar att digitala vårdbesök i stor utsträckning ersätter fysiska besök och anses spara pengar åt både patienter och samhället.

Precis som utredaren tycker vi att det flera områden behöver utredas mera. Vi har tidigare önskat att SKL ska utreda den digitala vården och vi ser gärna en fortsatt utredning om avvägningen mellan efterfrågan och utbud i vården där vi kan säkerställa att patientperspektivet inte glöms bort. För det är ju trots allt för patienterna vården finns till.