Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-22 04:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/forslaget-om-en-nationell-strategi-mot-vald-mot-barn-ar-vart-att-ta-pa-allvar/

Repliker

”Förslaget om en nationell strategi mot våld mot barn är värt att ta på allvar”

REPLIK DN DEBATT 9/7. Vi vet att cirka 200.000 barn växer upp i hem där det förekommer våld, och mellan vart tredje och vart fjärde barn uppger att de någon gång utsatts för våld av en vuxen närstående, skriver Åsa Lindhagen (MP), minister med ansvar för barnrättspolitiken.

Rädda barnen och Rädda barnens ungdomsförbund uppmanar regeringen att ta fram en nationell strategi mot våld mot barn. Som minister med ansvar för barnrättspolitiken är jag glad att artikelförfattarna lyfter utsattheten hos de barn som upplever våld och ställer krav på oss beslutsfattare. Artikelförfattarnas förslag om en nationell strategi är värt att ta på allvar, och är något som jag och regeringen får återkomma om.

Vi vet att cirka 200.000 barn växer upp i hem där det förekommer våld, och mellan vart tredje och vart fjärde barn uppger att de någon gång utsatts för våld av en vuxen närstående. Våld mot barn är ett stort samhällsproblem som behöver tas på största allvar. Varje barn har rätt att leva ett liv utan rädsla för våld.

Sverige var det första landet i världen att införa förbud mot barnaga år 1979 och den 1 januari 2020 tar vi nästa steg då FN:s barnkonvention blir svensk lag, något vi i Miljöpartiet kämpat för i många år. Det blir ett viktigt steg framåt för barns rättigheter.

Flera andra viktiga steg har också tagits den senaste mandatperioden. Vi har tillsatt en utredning om att göra det straffbart att låta barn bevittna våld. Utredningens förslag är ute på remiss och det är en oerhört viktig fråga som vi nu går vidare med. Regeringen har även antagit en nationell tioårig strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor som ska utgå från barns rättigheter och barns bästa och inrättat ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Jag håller med artikelförfattarna om att barnrättsfrågorna inte får bli enstaka insatser utan måste vara en del av en större helhet. Alla dessa insatser är pusselbitar i den helheten.

Men mer måste göras för att skydda barn från våld och övergrepp. Barn som bor i skyddat boende behöver få bättre stöd och både det akuta och förebyggande arbetet för våldsutsatta och deras barn ska stärkas. Möjligheterna att ge hjälp till unga som utsätts för hedersvåld även om föräldrarna säger nej ska öka. Sverige ska också fortsatt vara en stark internationell röst för barns rättigheter och i arbetet med att våldet mot barn ska upphöra.

För få saker berör så mycket som barn som har det svårt, inte minst barn som utsätts för våld och övergrepp. Samhället har ett ansvar för dessa barn, särskilt vi politiker. Som barnminister kommer jag alltid att stå upp för de mest utsatta barnen. Det bor cirka två miljoner barn i Sverige. De har alla rätt till ett liv fritt från våld.