Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Fri rörlighet ett verktyg för sänkta löner”

REPLIK. Det känns litet udda när Gunnar Hökmark attackerar regeringen och oss socialdemokrater för vår EU-politik med tanke på att den europeiska högern sitter på de flesta maktpositionerna i EU (DN Debatt (18/3). Ett framgångsrikt Europa bygger vi med kompetens och konkurrenskraft, inte med nedmonterad välfärd och dumpade löner, skriver Ann Linde (S) och Marita Ulvskog (S).

EU måste leverera för vanliga människor. Ökad trygghet, minskade klyftor och rättvisare villkor är en förutsättning för framtidstro i Sverige och i Europa. Vi vägrar acceptera en ordning där löntagare ställs mot varandra i en ständigt nedåtgående spiral, där löner sänks och villkor försämras. Men i högerns Europa går marknadskrafterna före människors trygghet. Det urholkar effektivt förtroendet för samarbete och högerpopulismen får näring.

I ett sitt debattinlägg ägnar sig moderaternas EU-parlamentariker Gunnar Hökmark åt att attackera regeringen och oss socialdemokrater för vår EU-politik. Med tanke på att den europeiska högern sitter på de flesta maktpositionerna i EU känns det lite udda. Ansvaret för de ökade klyftorna och försämrade arbetsvillkoren vilar tungt på Hökmarks partivänner. Ett framgångsrikt Europa bygger vi med kompetens och konkurrenskraft, inte med nedmonterad välfärd och dumpade löner.

Det ska vara ordning och reda både på svensk och på europeisk arbetsmarknad. Men i dag används den fria rörligheten som ett verktyg för att pressa ner människors löner eller försämra deras villkor på arbetsmarknaden. Den svenska modellen urholkas. Socialdemokraterna vill i stället att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lika villkor för lika arbete. Därför arbetar Socialdemokraterna för att det så kallade utstationeringsdirektivet ska ändras, och för att arbetstagarnas rättigheter skrivs in i EU:s fördrag nästa gång en stor fördragsförändring ska genomföras. Det handlar alltså inte om att föra över makt över den svenska arbetsmarknaden till Bryssel – utan om att föra tillbaka makten till arbetsmarknadens parter här hemma i Sverige.

Vi vet att tillväxt och social rättvisa går hand i hand – goda arbetsvillkor ger bättre förutsättningar att öka produktiviteten, och ökad tillväxt ger högre välstånd som kan komma fler till del. EU:s inre marknaden är viktig för jobb i Sverige. Därför arbetar Socialdemokraterna både för förbättrade handelsmöjligheterna och fördjupning av den digitala inre marknaden så att fler svenska företag kan exportera mer och anställa fler, och för att bekämpa dåliga arbetsvillkor.

Statsminister Stefan Löfven har tillsammans med EU-kommissionen bjudit in till ett toppmöte i Göteborg för att ledarna ska kunna diskutera den sociala dimensionen av samarbetet tillsammans med arbetsmarknadens parter. Det blir ett tillfälle då frågor om både tillväxt och rättvisa arbetsvillkor kan lyftas och få utrymme i den pågående framtidsdebatten. EU är inte bara till för marknaden utan också för människorna.

De sociala frågorna, så som välfärdens utformning, är oftast av nationell karaktär och ska så förbli. Vi vill inte ha ny lagstiftning på EU-nivå inom den så kallade sociala pelaren. Samtidigt behöver det göras något. Med respekt för att olika länder har olika sociala system behöver vi identifiera flaskhalsar och finna lösningar som till exempel kan göra steget mellan utbildning och arbetsmarknad enklare, förenkla för föräldrar att förena arbete med familjeliv, och öka kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Den framtidsdebatt som nu pågår runt om i Europa i efterskalven av Brexit är viktig. Kommissionen har dragit igång en helt ny framtidsdiskussion, där Sverige som medlemsland har möjlighet att påverka. Regeringen kommer bland annat att bjuda in till ett EU-sakråd om EU-kommissions förslag till vitbok om EU:s framtid. Det går inte att sitta passiv och vara nöjd.

Vi måste kunna visa att samarbetet faktiskt kan hantera våra gemensamma utmaningar på det sätt människor förväntar sig. Med ansvar för en tillväxt som kommer fler till del, en politik som bidrar till att ställa om till klimat- och miljömässig hållbarhet, och med sikte på människors liv och verklighet. Det var inte minst folkomröstningen i Storbritannien en påminnelse om. Därför kommer vi fortsätta sträva efter ett EU där både tillväxt och rättvisa villkor står i fokus.

DN Debatt. 18 mars 2017

Debattartikel

Gunnar Hökmark (M), europaparlamentariker:
”S naiva Europapolitik leder till medborgarmissnöje”

Repliker

Ann Linde (S), EU- och handelsminister och Marita Ulvskog (S), Europaparlamentsledamot:
”Fri rörlighet ett verktyg för sänkta löner”

Slutreplik från Gunnar Hökmark:
”Underminerar den svenska modellen” 

 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.