Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Hederstänkande måste försvinna”

REPLIK DN Debatt 9/9. Jag delar Maria Rashidis bild, hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och är en prioriterad fråga. Regeringen har därför lagt en miljard på strategin mot mäns våld mot kvinnor. Vi har i princip tagit till oss av alla de konstruktiva förslag som vi har tagit del av och kommer även fortsättningsvis att vara lyhörda, skriver Åsa Regnér (S), jämställdhetsminister.

Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas. Samhället har satsat ansenliga resurser på att motverka det hedersrelaterade våldet och förtrycket, det är dock en kamp som måste bedrivas på flera plan. Företrädare för frivilligsektorn gör ovärderliga insatser.

Under vår tid vid makten har jag haft tät dialog och många möten med organisationssverige och särskilt kvinnorörelsen. Jag har gjort många besök. Så sent som i fredags tog jag del av Malmö stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och talade vid Kvinnorättsförbundets seminarium om arbetet för våldsutsatta barn.

Att kunskap om mäns våld mot kvinnor äntligen ska in på relevanta högskoleutbildningar är sedan länge efterfrågat både från professionen och kvinnojoursrörelsen. Krav på att omfattningen av våldet ska kartläggas, vilket inte skett på nästa tio år, har framförts från både organisationer och myndigheter. Självklart ska inte offentliga medel gå till organisationer som förespråkar anti-demokratiska värderingar. Tydliga demokrativillkor ska gälla i statens bidragsgivning till organisationer och trossamfund.

Vi har arbetat från dag ett med alla de verktyg som står till buds för en regering. Lagstiftning, avsatta medel, uppdrag till relevanta myndigheter, främja samverkan och följa upp resultat.

Jag delar Maria Rashidis bild, hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem och är en prioriterad fråga. Regeringen har därför lagt en miljard på strategin mot mäns våld mot kvinnor. Vi har i princip tagit till oss av alla de konstruktiva förslag som vi har tagit del av och kommer även fortsättningsvis att vara lyhörda.

Till skillnad från de borgliga partiernas skattesänkningar så tror vi på investeringar i den svenska modellen. Vi anser att människors möjligheter till delaktighet och ansvar i samhället är av avgörande betydelse för vårt gemensamma samhällskontrakt. I regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation, ger vi därför stöd till jämställdhetsarbetet för att bl.a. utmana hedersnormer. Specifikt vill vi stödja utvecklingen av våldsförebyggande insatser riktade till pojkar och unga män.

Länsstyrelsen i Östergötland har regeringens nationella uppdrag att motverka och bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket och den Jämställdhetsmyndighet som öppnar i januari i Göteborg kommer även den ha uppdrag att arbeta strategiskt med frågan.

Låt mig vara tydlig. Svensk lag gäller alla som lever i Sverige. Kvinnor och män är lika mycket värda. Jämställdhet är inte något som är villkorat, gäller vissa, på särskilda platser, eller på vissa tider. Jämställdhet och mänskliga rättigheter är något som gäller alla, över allt, hela tiden. Hederstänkande måste försvinna.

DN Debatt. 9 september 2017

Debattartikel

Maria Rashidi, kvinnorättsaktivist, styrelseledamot i Nätverket mot hedersrelaterat våld och ordförande i Kvinnors rätt:
”Hederskulturen fortsätter växa – med regeringens stöd”

Repliker

Åsa Regnér (S), jämställdhetsminister:
”Hederstänkande måste försvinna”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.