”Homeopatiska läkemedel redan tillåtna” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Homeopatiska läkemedel redan tillåtna”

REPLIK. Oavsett om man företräder evidensbaserad medicin och är motståndare till homeopati (DN Debatt 10/12) eller är positivt inställd till komplementärmedicin så är det viktigt att skilja på antroposofiska och homeopatiska medel, skriver Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI.

Antroposofiska medel kan vara homeopatiska men också sådana som innehåller beståndsdelar från naturen (utan att likt de homeopatiska vara utspädda tills i genomsnitt inte en enda molekyl av ursprunget finns kvar per dos).

Antroposofi är mer än homeopati vilket framhålls från Vidarkliniken i en replik. Där arbetar legitimerade läkare och sjuksköterskor som använder antroposofiska medel tillsammans med metoder från vanlig hälso- och sjukvård.

Det som inte framgår tydligt i något av debattinläggen är att den fråga som regeringen ska ta ställning till inom kort inte handlar om Sverige ska tillåta homeopatiska medel. I Sverige är homeopatiska medel tillåtna sedan 1993 i enlighet med EU-direktivet 2001/83/EG, artikel 14. Det finns i dag närapå 1.000 sådana varor registrerade i Sverige. Utöver detta har Sverige också 1996 infört begreppet naturläkemedel samt 2004 infört EU-direktivet 2004/24/EG om traditionella växtbaserade läkemedel.

Med homeopatiskt läkemedel avses i dag i svensk lag ett läkemedel som beretts enligt en erkänd homeopatisk metod, som inte påstås ha viss terapeutisk effekt och som är avsett att intas genom munnen eller för yttre bruk. Om graden av utspädning garanterar att läkemedlet är oskadligt så kan ett sådant läkemedel registreras av Läkemedelsverket efter granskning av kvalitet och säkerhet. Däremot bedömer Läkemedelsverket inte om ett homeopatiskt läkemedel har någon effekt.

I EU-direktivets 2001/83/EG, artikel 16.2, ges möjlighet för att behålla eller införa nationella regler för godkännande av andra homeopatiska läkemedel än enligt artikel 14, till exempel homeopatiska läkemedel med angiven terapeutisk indikation, annat sätt att ge det än via munnen/huden eller med en lägre utspädningsgrad. Det regeringen har att ta ställning till är alltså om Sverige ska utnyttja möjlighet enligt artikel 16 att tillåta fler homeopatiska läkemedel och med angivande av ett visst användningsområde, vilket kan uppfattas som att en bedömning av effekt gjorts. Remissinstanserna har varit överväldigande negativa till att göra detta.

Vidarkliniken kan redan i dag registrera stora delar av sina medel enligt befintliga regler för homeopatiska läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Detta lyfter också Karin Meyer, Apotekarsocieteten i sin replik. Det gäller inte bara för växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel utan också för homeopatiska medel med undantag av injektionspreparat. Det skulle dock kräva mycket arbete och kostnader då den relativt lilla antroposofiska verksamheten i Sverige använder ett stort antal antroposofiska medel.

Företrädare för Vidarkliniken har i andra sammanhang framfört önskemål om att det ska vara möjligt i Sverige att efter en enkel ansökan få ett antroposofiskt medel som redan är godkänt i ett annat EU/EES-land registrerat i Sverige till en kostnad som är rimlig i förhållande till den låga omsättningen. Men kostnadsskäl är inte ett tillräckligt argument för att införa särskilda regler för antroposofisk vård. Sådana kan på goda grunder ifrågasättas av tillverkare och användare av andra homeopatiska läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Varför ska de behöva ta kostnaderna för att registrera sina medel i Sverige om antroposoferna slipper?

Konsekvenserna av ett sådant beslut kan till och med bli att alla homeopatiska läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel med försäljningstillstånd någonstans inom EU kan säljas i Sverige vilket i sådana fall är en långtgående och icke önskvärd konsekvens av ett ”undantag” för antroposofiska medel.

DN Debatt.10 december 2015

Debattartikel
Fyra svenska Nobelpristagare och sju andra ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien:
”Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel” 

Repliker
Styrelsen för Vidarkliniken:
”Ohederligt blanda samman homeopati och antroposofisk medicin”  
Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges farmaceuter:
”Farmaceuten riskerar hamna i etiska dilemman” 
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten:
”Om effekter kan visas kan preparaten kallas läkemedel” 
Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI:
”Homeopatiska läkemedel redan tillåtna” 
Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin:
”Tillsätt expertkommittéer för integrativ medicin” 
Slutreplik från Kungl. Vetenskapsakademien:
”Benämningen läkemedel vilseleder sjukvårdspersonal och patienter” 

Läs mer i ämnet

”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”. Staten måste sluta legitimera myter, magiskt tänkande och okunskap, skriver förbundet Vetenskap och Folkbildning tillsammans med arbetsgivare och specialister på DN Debatt.
Homeopatiska läkemedel hjälper inte. Det konstaterar den australiska hälsomyndigheten National Health and Medical Research Council (NHMRC).
Domstol öppnar för homeopati. Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för att läkare ska kunna rekommendera homeopatiska naturläkemedel till patienterna.

     Läs fler artiklar på DN Debatt

    Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
    Kommentera artikeln
    I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.