Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-22 03:49

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/hyresregleringen-har-skapat-problemen-pa-den-svenska-hyresmarknaden/

Repliker

”Hyresregleringen har skapat problemen på den svenska hyresmarknaden”

REPLIK DN DEBATT 1/7. Veidekke har missat hemläxan om hyresregleringens förödande effekter, skriver Roland Andersson, Kungliga Tekniska Högskolan, och Lars Jonung, Lunds universitet.

Företrädare för bostadsbolaget Veidekke skriver på DN Debatt under rubriken: ”Att bygga fler hyresrätter löser inte bostadskrisen”. I artikelns slutkläm understryks detta på följande sätt: ”Finansiella restriktioner och höga nyproduktionshyror gör att få skäl talar för ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter.”

Hur vill de då lösa bostadskrisen? I slutet på deras artikel står att det ”finns starka skäl att inte begränsa tillträdet till bostadsrätts- och villamarknaden”.

Hur skulle detta kunna vara en lösning för den miljon svenskar som i dag står i de tre storstädernas bostadsköer, i Stockholm med en kötid mellan tio till tjugo år? Det framgår inte. Det är gåtfullt för oss hur Veidekkegruppen kan skriva om hyresrätten och om en lösning på bostadskrisen utan att börja med en rejäl analys av hyresregleringens effekter. Det är nämligen hyresregleringen som gett upphov till problemen på den svenska hyresmarknaden. Tyvärr saknar Veidekkerapporten denna fundamentala insikt.

Låt oss därför presentera vårt förslag till lösning på bostadskrisen med kommentarer till Veidekkes artikel. Ansvariga politiker vill få fram fler hyresrätter i hopp om att kapa de långa bostadsköerna. Detta är i bästa fall den bärande idén bakom januariavtalets mål att avveckla hyresregleringen för nybyggda lägenheter. En fri hyressättning för nybyggda hyresrätter ger nämligen incitament till ett ökat byggande.

Tyvärr finns stora problem med detta avtal. Det kan leda till att alltför många hyresrätter byggs, såsom Veidekke befarar, i synnerhet om dessa även i fortsättningen ska stödjas med byggsubventioner. Värst är att bostadsköerna för beståndet av hyresrätter i de attraktiva delarna av städerna kommer med januariavtalet att finnas kvar. Vidare kommer ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, svarta affärer och korruption att fortsätta. Om hyresregleringen avvecklas för hela beståndet av hyresrätter kommer dessa företeelser att försvinna.

Finanspolitiska rådet har beräknat att hyrorna på Stockholms malmar kommer att öka med 55 procent efter en övergång till ”friare hyressättning”. Åtskilliga hyresgäster kommer i detta läge att dra ner på sin bostadskonsumtion. Utbudet av hyresrätter på marknaden kommer som en konsekvens att öka. Då behövs inte så många nybyggda hyresrätter. Detta skriver Veidekke också – men utan att hänvisa till hyresregleringens skadliga effekter.

Hyresrätten har genom hyresregleringen förvandlats från att vara en upplåtelseform för korttidsboende till ett attraktivt ”evigt” boende för hyresgästerna. Hyresrätter bör snabbt bli tillgängliga för studenter, nybildade familjer och nyanlända till vårt land, grupper med behov av ett korttidsboende. Vår lösning gör detta möjligt.

Låt oss summera. Vid en avveckling av hyresregleringen för hela beståndet kommer bostadsköerna att försvinna liksom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, svarta affärer och korruption. Det kommer inte att behövas så många nybyggda hyresrätter som i januariavtalet med dess avveckling av hyresregleringen för enbart nybyggda lägenheter.

I artiklarnaHyresregleringen måste bort också för gamla hyresrätter”( DN Debatt den 8 januari 2019) och ”Så införs marknadshyror snabbt och rättvist för alla” (den 16 februari 2019) ger vi en närmare beskrivning av vår lösning av bostadskrisen. Veidekke rapporten saknar en lösning eftersom den inte angriper orsaken till de aktuella problemen på hyresmarknaden, nämligen dagens form av hyresreglering.

Veidekke skriver att ”politiker och myndigheter inte gjort sin hemläxa.” Här har Veidekke rätt i sin analys. Men även Veidekke har missat hemläxan om hyresregleringens förödande effekter.