Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”I Botkyrka värnas samarbetet med kvinno- och tjejjouren”

På DN Debatt den 17/11 riktar Zandra Kanakaris, ordförande för Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR) och Olga Persson, förbundssekreterare för SKR, kritik mot Botkyrka kommuns upphandling av skyddade boenden. De menar att upphandlingen gjorts på ett sätt som utestängt den lokala kvinnojouren. Vi vill rätta till ett par felaktigheter i Kanakaris och Perssons beskrivning av samarbetet mellan Botkyrka kommun och Botkyrka Kvinno- och Tjejjour, men även passa på att kommentera den politiska utveckling som Kanakaris och Persson lyfter till debatt med sin artikel.

Först till Botkyrka. Den upphandling som Kanakaris och Persson kritiserar, gäller inte platser i skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, utan hade delvis andra målgrupper – boenden som kvinnojouren inte kan eller vill tillhandahålla. Botkyrka kommuns samarbete med Botkyrka Kvinno- och Tjejjour kring platser i skyddat boende fungerar bra. Förra året köpte kommunen platser i jourens boende för 506 000 kronor. Kommunen köper även platser från aktörer som driver boenden med en annan inriktning än kvinnojourens. Botkyrka Kvinno- och Tjejjour får, vid sidan om intäkterna för de boendeplatser kommunen köper, ett årligt stöd från kommunen om cirka 700 000 kronor.

När det gäller Kanakaris och Perssons kritik mot utvecklingen att kommuner gör upphandlingar som utesluter kvinnojourernas skyddade boenden, kan vi inte annat än hålla med. Samma kritik har även Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS (där Botkyrka Kvinno- och Tjejjour ingår) lyft, bland annat i sitt remissvar till utredningen om våld i nära relationer som nyligen presenterades.

Utredningen, som tillsattes av den förra regeringen och som letts av Carin Götblad, föreslår bland annat att det ska krävas tillstånd från staten för att driva skyddade boenden, på samma sätt som det idag krävs tillstånd för att driva HVB-hem (hem för vård och boende). Det finns flera problem med detta. Dels skissar utredningen på kriterier som skulle sänka snarare än höja kvaliteten på skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.

Dels vänder vi oss emot idén om att likställa skyddade boenden med HVB-hem. De kvinnor som vänder sig till kvinnojourerna för stöd och skydd, är inte sjuka. De behöver inte bevakas av personal och jourerna ägnar sig inte åt vård. Utredningens skrivningar om ”bemanning vid olika tidpunkter på dygnet”, och fysiska ”skyddsanordningar” är irrelevanta och skulle utestänga en stor andel av de skyddade boenden som idag drivs av kvinnojourer (vilka för övrigt utgör över 70 procent av de skyddade boenden som finns i Sverige idag).

Blir förslaget verklighet, sänks kvaliteten på skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och en av grunderna för kvinno- och tjejjourrörelsens verksamhet slås undan. I stället för de ideella jourernas högkvalitativa verksamhet, skulle större aktörer såsom vårdbolag – utan de kunskaper om mäns våld mot kvinnor som kvinnojourerna har –, kunna finna en marknad i att driva skyddade boenden. Det är en utveckling vi vänder oss emot. Vi instämmer alltså i Kanakaris och Perssons kritik.

Vad som behövs för att säkra tillgången till och kvaliteten på skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor är inte byråkratiska regler från stat och kommuner, utan en långsiktig, tillräcklig och stabil finansiering av kvinno- och tjejjourernas verksamhet i sin helhet. Fler kommuner borde följa Botkyrkas exempel i det hänseendet. 

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.