Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-13 11:40

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/i-princip-skulle-all-plast-kunna-atervinnas/

Repliker

”I princip skulle all plast kunna återvinnas”

SLUTREPLIK DN DEBATT 18/10. Vi har svårt att förstå logiken i Ulf Wikströms replik på vår artikel då han är tydlig med att Stockholm Exergi vill att materialåtervinningen ska öka, ”så att utsläppen av fossil koldioxid minskar i kraftvärmeverkens skorstenar när plast sorteras ut”, och att vi behöver fokusera på att ”få bort den plast som kan och bör materialåtervinnas”, skriver forskarna Filip Johnsson och Henrik Thunman.

Wikström berör dock inte huvudpoängen med vår artikel, nämligen att vi måste uppnå ett system där vi inte tar upp ny olja för att producera plast. Plasten får därmed ett tydligt värde som råvara för att tillverka ny plast. Som vi pekade på skulle detta skapa en drivkraft att samla in plast som i dag ofta hamnar, eller redan har hamnat, i naturen. 

Det är naturligtvis bättre att energiåtervinna plast än att kasta den i naturen eller lägga den på deponier ur många aspekter. Men ur ett klimatperspektiv är det, precis som Wikström själv konstaterar, inte bra att elda upp plasten då kolatomerna i plasten hamnar i atmosfären i form av koldioxid som bidrar till klimatförändringarna.

Wiström skriver ”Att minska mängden plast i det restavfall som går till förbränning med energiåtervinning är helt centralt för oss” vilket gör det svårt att förstå varför han motsätter sig vårt förslag att successivt fasa ut och på sikt förbjuda energiåtervinning av plast. Vi tror detta kan bero på att Wikström har missat några viktiga punkter i vår artikel:

1 Mycket lite av den plast som produceras materialåtervinns och den materialåtervinning som görs baseras på enkla processer som försämrar plastens kvalitet. Det behövs därför en helt ny syn på materialåtervinning där den återvinningsmetodik som vi hänvisar till utgör en viktig del.

2 En sådan metodik, som bygger på att låta plastavfallet återvinnas genom att omvandla det i grunden – till sina ursprungliga beståndsdelar – kommer vara mindre känslig för plastens sammansättning än dagens begränsade materialåtervinning. Det är alltså fullt möjligt att skapa ett cirkulärt system där i stort sett all plast kan återcirkuleras till ny plast – som inte skiljer sig åt från plast gjord av jungfrulig olja.

3 Det finns inga argument för att inte i princip all plast skulle kunna återvinnas. Wikström skriver att vi behöver fokusera på att få bort den plast som kan och bör materialåtervinnas, vilket kan tolkas som att det är en begränsad del som kan återvinnas. Här krävs naturligtvis ett producentansvar så att farlig plast kan fasas ut helt. Men med dagens plastanvändning är det en mycket liten mängd som inte skulle kunna materialåtervinnas efter den princip vi föreslår.

Det är glädjande att det enligt Wikström är helt centralt för Stockholm Exergi att minska mängden plast i det restavfall som går till förbränning. Om han menar allvar med sina ord och bryr sig om sin ägares – Stockholms stads – mål om att vara fossilfritt till år 2040, bör han inte ha några problem med vårt förslag att fasa ut energiåtervinning av plast. Vi väljer att tolka anledningen till att Wikströms replik är ologisk som att Wikström helt enkelt har läst vår artikel lite slarvigt och missat ovannämnda tre punkter.