Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-23 05:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/ibn-rushd-ar-ett-studieforbund-inte-ett-trossamfund/

Repliker

”Ibn Rushd är ett studieförbund – inte ett trossamfund”

REPLIK DN DEBATT 5/9. Erik Amnå konstaterar att Ibn Rushd uppfyller studieförbundens demokratisyfte och att vi behövs för att lyckas nå målgrupper som få andra når. Samtidigt kritiserar han verksamheten på flera plan. Vi tar till oss av kritiken, men vissa resonemang är angelägna för oss att bemöta, skriver förbundets företrädare Alve Högman, Zana Muhammad och Zainab Marrakchi.

Erik Amnå skriver i sin debattartikel om den oberoende studie han genomfört åt Folkbildningsrådet om Ibn Rushds verksamhet och demokratiska värdegrund. Studiens viktigaste slutsats är att vi uppfyller studieförbundens demokratissyfte. Även Folkbildningsrådet konstaterar att vi bidrar till att uppnå folkbildningens mål och att det inte finns skäl till vidare granskning.

Erik Amnå tar upp många positiva aspekter av vår verksamhet, inte minst hur vi bedriver ett betydelsefullt folkbildningsarbete som gör skillnad. Främst för att vi engagerar målgrupper som få når: våra deltagare består till stor del av personer som bor i socioekonomiskt eftersatta områden, personer med utomeuropeisk härkomst, unga, korttidsutbildade och nyanlända.

Studien pekar också på några områden där vi behöver bli bättre. Utifrånperspektivet är mycket lärorikt för vår organisation. Men vissa av Amnås resonemang är angelägna för oss att bemöta, då vi ser att de riskerar att misstolkas.

1 Det stämmer att Ibn Rushd bildades av sunnimuslimska organisationer, men i dag är vi unika i att samla föreningar och trossamfund från såväl shia- och sunniislam som andra muslimska trosinriktningar. I år har Ibn Rushd ingått ett omfattande samverkansavtal med Islamiska Shiasamfunden i Sverige och dess 53 medlemsorganisationer runt om i Sverige. Det är synd att Amnå fokuserar på spänningarna mellan shia- och sunnimuslimska organisationer när både Ibn Rushd och Shiasamfunden anser att vårt samarbete är bättre än någonsin.

Ibn Rushd är ett studieförbund – inte ett trossamfund. Vi värderar inte olika trosinriktningar i förhållande till varandra. Alla våra medlems- och samarbetsorganisationer delar dock ställningstagandet att islam är förenligt med demokrati. Med stöd i Ibn Rushds idéplattform och vision att muslimer ska vara en självklar del av Sverige möjliggör vi för våra medlemmar att stärkas i sin identitet och arbeta för ökad demokrati och delaktighet. Det ser vi som en av våra största styrkor.

2 Vi behöver arbeta mer med HBTQ-frågor och mot antisemitism – ett arbete vi tar på största allvar. Dessa ämnen beskrivs av Amnå som tabun. Det kan tolkas som att uttryck för antisemitism och homofobi får stå oemotsagda, men så är inte fallet. Ibn Rushd kommunicerar alltid till medarrangörer att vi arbetar för att stärka demokratin – vi är inte en plattform för hat eller hot. Vi har redan flera verksamheter med fokus på interreligiös dialog, men vi vet att vi kan bli bättre på att berätta att vi är ett studieförbund dit alla är välkomna.

3 För få kvinnor sitter på den högsta beslutsmakten i Ibn Rushds medlemsföreningar. Chefsposterna inom Ibn Rushd är dock jämnt fördelade mellan kvinnor och män och vår styrelse är jämställd. Vi, likt resten av civilsamhället, har ett viktigt uppdrag att bidra till jämställdhet i vår verksamhet och i samhället. Därför gjorde vi under 2017 en jämställdhetskartläggning med stöd av Folkbildningsrådet och vi arbetar aktivt med att ordna verksamhet där kvinnor och män deltar tillsammans, för att engagera fler kvinnliga cirkelledare och för att motverka machokulturer.

Erik Amnå lyfter en intressant diskussion om demokratistöd till folkbildning som ”ett högriskprojekt” där det handlar mer om att hantera och lära av riskerna som uppstår än att undvika dem. Det måste finnas öppenhet i fråga om argumentation och sökande, och företrädare för olika uppfattningar måste få samtala med varandra. I den andan vill Ibn Rushd verka – därför är vi ett modigt studieförbund med idémässiga styrkor.