Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-20 13:42

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/ingen-ljusning-for-den-allvarliga-lararbristen-under-overskadlig-tid/

Repliker

”Den allvarliga lärarbristen kvar under överskådlig tid”

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/6. Skolverkets satsning på stöd till obehöriga lärare kritiseras av Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Vi bedömer att deras farhåga om att synen på läraryrket riskerar att devalveras är överdriven. Lärarlegitimationsreformen har brett stöd. Medvetenheten om hur betydelsefullt det är med behöriga lärare är stor i Skolsverige, skriver Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.

Samtidigt är den allvarliga lärarbristen ett faktum. I dessa dagar går 1,4 miljoner elever i grundskolan och gymnasieskolan på sommarlov. Många av dem har under det gångna läsåret undervisats av obehöriga lärare. När höstterminen startar kommer återigen tusentals elever att undervisas av personal som inte har utbildning för sitt yrke. Så kommer det att se ut många år framöver och dessvärre syns ingen ljusning under överskådlig tid. Förskolan har en liknande problematik.

Kan vi stillasittande se detta pågå utan att agera utifrån vår roll och vårt ansvar? Med alla dessa elevers och förskolebarns bästa för ögonen är svaret självklart. Vi måste göra allt vi kan för att bidra till att även obehöriga lärare och förskollärare får bättre förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag. Ytterst handlar det om barnens och elevernas rätt till utbildning här och nu. 

Vi har aldrig hävdat att det är en utbildning. Det tål att upprepas igen. Detta är ett stöd som ger en grundläggande orientering och det kan självklart inte jämföras med en utbildning.

Om de obehöriga lärarna har en bättre grund att stå på, kan det avlasta de behöriga lärarna. Det är en annan potentiell effekt. Fackförbunden kallar vårt stöd en ”skenutbildning”. Vi har aldrig hävdat att det är en utbildning. Det tål att upprepas igen. Detta är ett stöd som ger en grundläggande orientering och det kan självklart inte jämföras med en utbildning.

Läraryrket är ett legitimationsyrke men till skillnad från läkare, sjuksköterskor och poliser så har lagstiftarna beslutat att det går att göra undantag från det absoluta kravet på legitimation. I skolan medger lagstiftningen att tidsbegränsat anställa personer utan legitimation. Därmed finns det också en logik i att vi som statlig myndighet erbjuder stöd.

Det är ytterst rektorer, kommuner och ansvariga för fristående skolor som ansvarar för att ge obehöriga lärare stöd och introduktion. Det är en del i arbetet med att utveckla personalens kompetens. Därför har vi också tagit fram ett processtöd för rektorer och huvudmän i det centrala arbetet med kompetensförsörjning.

Precis som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ser vi lärarbristen som ett mycket stort problem. I grunden vill vi samma sak – att alla barn och elever ska få undervisning av behöriga förskollärare och lärare. Alla med ansvar för skolan och förskolan måste göra allt i sin makt för att motverka lärarbristen.