Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-16 21:17 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/inkluderande-sprak-viktigt-i-jamstalldhetsarbetet/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Inkluderande språk viktigt i jämställdhetsarbetet”

REPLIK DN Debatt 12/11.  Våra forskningsresultat går tvärs emot skribenternas slutsats att könsneutrala formuleringar inte kommer åt diskriminering av trans- och queerpersoner. Att aktivt undvika formuleringar som implicerar en tvåkönsnorm är fundamentalt, skriver tre psykologiforskare.

Åtta skribenter menar på DN Debatt att könsneutrala formuleringar i styrdokument står i strid med jämställdhetsarbetet. Historiskt har jämställdhet främst handlat om att synliggöra kvinnoförtrycket, men kampen bör inte stanna där. Sverige är fortfarande ett könssegregerat land, men jämställdhet handlar i dag om mer än kvinnors rättigheter. Skribenterna tar själva upp trans- och queerpersoner, och menar att särskilda satsningar riktade mot dessa behövs. Vi håller med, men sådana satsningar står inte i motsats till annat jämställdhetsarbete. Att år 2009 ersätta JämO med DO, som utövar tillsyn över samtliga diskrimineringsgrunder, var ett sätt att försöka integrera olika jämställdhetsfokus.

Skribenterna har rätt i något som är värt att lyfta fram: Ett så kallat ”könsneutralt” jämställdhetsarbete med ”till synes neutrala satsningar” främjar ofta pojkar och män. Detta har visats i forskning från flera länder, och antas bero på att associationen till det ”neutrala” i själva verket är en association till manlighet, vilket leder till att män omedvetet prioriteras. Vi visar i vår egen forskning att könsneutrala formuleringar som ”personen” vid rekrytering associeras till män. I förlängningen ses män därmed som lämpligast för tjänsterna i fråga. Blindheten för kön leder alltså till manlig bias.

Lösningen på detta är dock inte ett exklusivt fokus på ”kvinnor och män”. Ett sådant fokus osynliggör nämligen just kön. Oavsett om ”kön” avser biologiskt kön eller könsidentitet finns fler än två kön. Sveriges nationella sekretariat för genusforskning rekommenderar därför att undvika formuleringar som förstärker en tvåkönsnorm. 

På samma sätt som att till synes neutrala formuleringar som ”person” premierar män, premierar enkätformulär och teoretiseringar där ”kvinnor och män” sammanfattar mänskligheten personer vars könsidentitet överensstämmer med en binär syn på kön. För att alla ska omfattas av jämställdhetsarbetet krävs ett inkluderande språk. Det här står inte i motsättning till att identifiera hur olika grupper drabbas av förtryck och diskriminering. För att exempelvis säkerställa jämställd resursfördelning kan kartläggningen med fördel använda fler än två könskategorier.

I vår forskning undersöker vi empiriskt hur organisationer mest effektivt ska kunna leva upp till den nya diskrimineringslagens krav på förebyggande åtgärder mot diskriminering. Här utgör språket ett viktigt verktyg, och våra resultat går tvärs emot skribenternas slutsats att könsneutrala formuleringar inte kommer åt diskriminering av trans- och queerpersoner. Att aktivt undvika formuleringar som implicerar en tvåkönsnorm är fundamentalt. Men de könsneutrala formuleringarna behöver även vara grundade i medvetenheten om språkets manliga bias. Hur denna manliga bias ser ut är en empirisk fråga och här fordras mer forskning för att nya strategier inte ska slå fel. Exempelvis visar vår forskning att användandet av ordet ”hen”, könsneutraliteten till trots, verkar sakna manlig bias.

DN Debatt.12 november 2017

Debattartikel

Åtta jämställdhetsexperter:
”När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet”

Repliker

Emma Bäck, docent i psykologi vid Göteborgs universitet; Marie Gustafsson Sendén, docent i psykologi vid Stockholms universitet och Anna Lindqvist, fil dr och forskare i psykologi vid Lunds universitet:
”Inkluderande språk viktigt i jämställdhetsarbetet”

12 jämställdhetsexperter:
”Utveckla nya perspektiven på kön och jämställdhet”

Maria Grönroos och Lillemor Dahlgren vid Nationella sekretariatet för genusforskning:
”Vi förespråkar inte ett osynliggörande av kön”

Åsa Regnér (S), jämställdhetsminister:
”Könsuppdelad statistik en grundförutsättning”

Slutreplik från åtta jämställdhetsexperter:
”Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.