Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-13 12:05

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/isak-skogstad-tolkar-min-forskning-fel/

Repliker

”Isak Skogstad tolkar min forskning fel”

REPLIK DN DEBATT 13/10. Både forskningen i min kunskapsöversikt från 2013 som Skogstad refererar till i sin debattartikel och forskningen om förändringar i undervisningspraktiker på nationell nivå från 1980-talet och fram till 2014 motsäger Skogstads budskap, skriver Joanna Giota, professor i pedagogik.

I Isak Skogstads debattartikel missbrukas mitt namn och referensen till en kunskapsöversikt från 2013 som jag har skrivit. Innehållet i denna kunskapsöversikt står i opposition till budskapen i Skogstads debattartikel. Citatet i artikeln är taget ur sitt sammanhang och kan inte rättfärdiga Skogstads påståenden. De underbyggs inte av forskning, i varje fall inte av min forskning.

Att referera en kunskapsöversikt, vars definition på individualiserad undervisning är förankrad i en analys av samtliga läroplaner från införandet av grundskolan 1962 och Lgr62 fram till Lpo94, samt svensk och internationell forskning om att skolan generellt sett inte lyckas särskilt bra med en elevcentrerad undervisning, så som det förespråkas i samtliga läroplaner för grundskolan, blir ytterst märkligt. 

Individualiserad undervisning i grundskolans läroplaner och i kunskapsöversikten refererar till att lärare i undervisningen ska tillvarata elevers lust att lära i skolan och utgå från deras olika förutsättningar, behov och intressen samtidigt som de ska främja deras demokratiska kompetens i grupp/klassen/skolan.

Hur olika undervisningspraktiker, såsom att läraren är den som pratar största delen av lektionen eller att eleverna jobbar var för sig med eget arbete eller arbetar i grupp, har förändrats efter införandet av Lpo94 och de olika skolreformerna i början av 1990-talet, på nationell nivå, i årskurs 6 och årskurs 9, har jag och mina kollegor undersökt och presenterat i två artiklar: ”Individualized teaching practices in the Swedish comprehensive school from 1980 to 2014 in relation to education reforms and curricula goals” och  ”Changes in individualized teaching practices in municipal and independent schools 2003, 2008 and 2014 – student achievement, family background and school choice in Sweden”.

Sammanfattningsvis vill jag säga att både forskningen i min kunskapsöversikt från 2013 som Skogstad refererar till i sin debattartikel och forskningen om förändringar i undervisningspraktiker på nationell nivå från 1980-talet och fram till 2014 motsäger Skogstads budskap.