Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

"Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman"

Vissa tjänstemän inom polisen förefaller ha fått intrycket att det är fritt fram att driva en egen politisk agenda mot skyttegrenar och vapentyper polisen ”inte tycker om”, skriver Dennis Andersson.

Återigen ser vi i Peter Thorsells artikel, ”Vi behöver inte fler farliga skjutvapen”, opinionsbildning från en alltmer politiserad tjänstemannakår. Detta är ingalunda en ny företeelse, senast i somras sändes ett högst vinklat inslag i TV4 om dessa ”kraftfulla vapen olämpliga att finnas i civil ägo”, initierat på Polisen och utav nämnde Peter Thorsell. I TV4:s sändningstillstånd finns emellertid inget krav på objektivitet varpå inslaget inte kunde vara föremål för Granskningsnämnden. Debatt skall i görligaste mån bedrivas utan personpåhopp så undertecknad skall avhålla sig från detta genom att göra distinktion på privatpersonen Peter Thorsell och statstjänstemannen Peter Thorsell, sålunda skall jag bemöta dennes debattinlaga utifrån ett principiellt perspektiv.

Det är i sin fulla ordning om Peter Thorsell i egenskap av privatperson har en politisk ståndpunkt, men det är inte enligt mitt förmenande i sin ordning att statstjänstemannen Peter Thorsell å sitt ämbetes vägnar idkar politisk opinionsbildning. Det finns ett lagstiftande organ i detta land och det är vår riksdag. Polisen skall under inga omständigheter i en demokratisk stat ha lagstiftande makt eller bedriva en egen politisk linje. Dessvärre medförde den vapenutredning som genomfördes häromåret av Doris Högne Rydheim, själv ledamot i Rikspolisstyrelsen och rektor för Polishögskolan i Solna, att polisen gavs ytterligare befogenheter att definiera vad som är godtagbar skytteverksamhet och inte. Detta innebär i praktiken en ”gummibandslagstiftning” som inte är förutsägbar. I en rättsstat skall det vara ett grundkriterium att lagen skall vara förutsägbar. Undertecknad var delaktig i att skriva remissvaret på denna utredning å Svenska jägareförbundets vägnar, och i egenskap av stats- och samhällsvetare ställde jag mig ytterligt tveksam till denna utredning som bland annat propagerade för retroaktiv lagstiftning, något som bekant är förbjudet enligt Regeringsformen 2 kap. 10§. Samma sak gäller också nu för EU-kommissionens lagförslag som strider mot svensk grundlag.

Det praktiska utfallet av Rydheims utredning är att vi kan se hur vissa tjänstemän inom polisen förefaller ha fått intrycket av carte blanche att driva en egen politisk agenda mot skyttegrenar och vapentyper polisen ”inte tycker om”. Vi kan se hur vapenlicenshanteringen i vissa län befinner sig i ett katastrofalt tillstånd med hundratals JO-anmälningar som följd, ett tillstånd som inte enkom orsakas av brister i datasystem och personalbrist som polismyndigheten hävdar. Enligt Förvaltningslagen skall ett ärende ta 30 dagar att hantera, i bland annat Västra Götaland kan det däremot ta år och tröskande i rättsapparaten att få en licens på till exempel en AR15 för målskjutning inom IPSC (praktisk skyttegren) utfärdad trots att den sökande uppfyller alla kriterier. Vad gäller IPSC förutsätter detta en särskild utbildning samt att vederbörande inte förekommer i belastningsregistret, vilket i och för sig gäller i samtliga licensärenden, samt att ett synnerligen aktivt och seriöst tävlande föreligger för att få ett så kallat föreningsintyg för att kunna söka en licens i första läget. Det rör sig således om minst ett par år innan en IPSC-skytt kan söka licens för ett eget vapen. På denna tid finns en påtaglig social kontroll. Tilläggas skall att det aldrig någonsin i svensk kriminalhistoria varken stulits eller begåtts något brott med ett legalt IPSC-vapen.

Licenshanteringens brister har gett upphov till begreppet ”Västra Götalands-sjukan” i jakt- och skyttekretsar. Som bekant saknar emellertid JO tvingande makt. När Thorsell vidare hävdar att svensk lagstiftning behöver harmoniseras med EU:s far denne med osanning, vår lagstiftning harmoniserades i samband med EU-inträdet. Tvärtom har EU medlemsländer med långt mer liberal lagstiftning än vad vi har och det finns medlemsländer med närmast drakonisk lagstiftning. Vis av erfarenheten hur Polismyndigheten tillämpar ”gummibandstolkning” av lagar och regler har svenska jägare snarare all anledning att vara oroliga. Vad Sverige behöver är mindre av en politisering av tjänstemannakåren, inte mindre av legala vapen som enligt all empirisk forskning inte utgör ett samhällsproblem. Vad vi definitivt behöver också vore ett återinfört tjänstemannaansvar och en konstitutionsdomstol med tvingande mandat. Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman enligt den eviga devisen ”Enade vi stå, oeniga vi falla”. Tillsammans utgör vi 600 000 laglydiga medborgare och samtliga av oss har rösträtt, något våra politiska företrädare skall ha i åtanke då man tar ställning.

DN Debatt. 28 december 2015

Debattartikeln
Peter Thorsell vid Polismyndigheten:
  ”Vi behöver inte fler vapen med hög eldkraft”

Repliker
Dennis Andersson, jägare:
"Jägare, sportskyttar och samlare måste hålla samman" 

Peter Wrede:
"Polisen hänger inte med i vapenutvecklingen"

Lars-Kristian Bergh:
"Polisen har fel vapenfokus"

Kriminalinspektör Christer Back:
"Thorsells jakt på laglydiga medborgare måste få ett slut"

Anders Grahn, Svenska jägareförbundet:
 ”Vilseledande av polisen om EU:s vapenförslag”

Mike Winnerstig, Svenska pistolskytteförbundet:
”EU:s vapenförslag måste omarbetas helt”

Läs fler debattartiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.