Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-23 17:15

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/karnkraft-ar-inte-en-del-av-losningen-pa-klimatkrisen/

Repliker

”Kärnkraft är inte en del av lösningen på klimatkrisen”

REPLIK DN Debatt 30/12. Även om alla kärnkraftverk skulle stängas av omedelbart kommer problemen med strålning, avfallshantering, nedmontering och oåterkalleliga skador i naturen att vara ett faktum för kommande generationer, skriver Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt Initiativ.

Rätta artikel

”Klimatet kräver att vi tänker om och satsar på kärnkraft,” skriver Martina Sturek, ordförande för Women in Nuclear Sverige, WiN, på DN Debatt den 30 december 2018. Artikeln är en hyllning till kärnkraften som en räddare i nöden när klimatkrisen förvärras.

Sedan länge finns det en stor könsskillnad i åsikterna kring kärnkraftens förträfflighet. Enligt en undersökning refererad i artikeln vill 57 procent av männen bygga ut medan motsvarande siffra för kvinnor endast är 14 procent. Enligt Martina Sturek beror motståndet (hos kvinnor) på okunskap och överdrifter. Därför behövs det nu en upplyst och faktabaserad diskussion. Visserligen skriver Martina Sturek att ”vi har stor respekt och förståelse för det kärnkraftsmotstånd som har sin grund i 70-talets Folkkampanj” och påstår att klimatfrågan då inte fanns på agendan.

Om organisationen WiN verkligen skulle ha den respekt de talar om krävs större kunskaper än att avfärda 70-talets motstånd som okunnigt och överdrivet. Faktum är att det aldrig tidigare funnits en så stor folklig kunskap och miljö- och energifrågorna som då. Det var studiecirklar i nästan varenda by runt om i hela landet. Och det var inte bara energieffektivitet vi talade om. Det handlade om att synliggöra kärnkraftens hela livscykel, den som helt osynliggörs i artikeln.

Kärnkraft kräver uranbrytning. Vad händer där? Gigantiska slagghögar som läcker och förgiftar både jordar, vattendrag och människor. Transporterna. Förutom att det är farligt gods, hur mycket släpper transportörerna ut? Bygget av kärnkraftverken? Hur många klarar sig utan statliga subventioner? Exemplet Finland. Minst 10 år försenat. Kostnaderna har tredubblats.

Förseningar och stigande kostnaderna, bland annat på grund av nya säkerhetskrav, gör att kärnkraftsprojekt är alltför riskfyllda för privata investerare. Kärnkraften räddar liv, sägs det i artikeln. Som om den vore utsläppsfri. Ser man på kärnkraftens hela livscykel (urandrift- och upparbetning, transporter, byggandet av kärnkraftverk, drift, nedmontering och omhändertagande av kärnavfall) ger ett kärnkraftverk upphov till minst 6–24 gånger mängden koldioxidekvivalenter jämfört med vind per enhet energi producerad under samma 100-års period.

Kärnkraftverk är dessutom utsatta för de pågående klimatförändringar som förorsakar värmeböljor, stormar och översvämningar, som kan vara katastrofala för kärnkraftverk. De kan lamslå elektriska system, sätta kylmekanismerna ur spel och skapa överhettning, med eventuell härdsmälta som följd och därmed radioaktiva utsläpp. Kärnkraftsreaktorer i Europa har redan varit tvungna att minska eller helt stänga produktionen på grund av det ovanligt varma vädret.

Frågan om slutlager för utbränt kärnbränsle beskrivs i artikeln som löst. Detta trots att det koncept som det svenska företaget SKB utvecklat underkändes i Mark- och Miljödomstolen så sent som i januari 2018.

Slutligen – det finns inte ett ord i artikeln om kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen. Kärnkraft och kärnvapen hänger ihop. Kärnkraft är en civil biprodukt till de första atomvapnen. En viktig anledning till att protestera mot kärnkraft, nu som då, är kopplingen till kärnvapen. Anrikat uran och upparbetat utbränt kärnbränsle har en klar militär koppling till atomvapenprogram i flera kärnvapenländer.

Dagens klimatkris kommer att få konsekvenser för kommande generationer, under lång tid. Dagens kärnkraftverk berör också framtida generationer. Även om alla kärnkraftverk skulle stängas av omedelbart kommer problemen med strålning, avfallshantering, nedmontering och oåterkalleliga skador i naturen att vara ett faktum för kommande generationer.

Kärnkraften kan aldrig vara en del av lösningen på klimatkrisen. Kärnkraften är en del av problemet.