Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-14 00:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/koldioxidbudgetar-ar-ett-viktigt-politiskt-verktyg/

Repliker

”Koldioxidbudgetar är ett viktigt politiskt verktyg”

SLUTREPLIK DN DEBATT 12/11. Koldioxidbudgetar är ett viktigt politiskt verktyg för att främja och tydliggöra nödvändigheten av sådana privata investeringar Fredrick Federley beskriver i sin replik, skriver Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker.

Rätta artikel

I sin replik på min och Kevin Anderssons debattartikel om en europeisk koldioxidbudget skriver Fredrick Federley att en koldioxidbudget kan vara ett bra steg framåt för klimatpolitiska åtgärder, men att den inte svarar direkt på frågan hur vi ska nå Parisavtalets mål.

Det är naturligtvis helt riktigt, vilket vi även var tydliga med i vår artikel. En koldioxidbudget dikterar inte vilken politik som ska antas, men ger ett kvantitativt ramverk för att bedöma lämpligheten av olika politiska vägval och håller politiker ansvariga för att leverera en politik som ligger i linje med Parisavtalet. Det väsentliga att inse är att vårt misslyckande med att minska utsläppen hittills gör att den koldioxidbudget som återstår är begränsad. Så även om politiken behöver ge tillförlitliga och långsiktiga marknadssignaler, måste vi också leverera kortsiktiga och djupa utsläppsminskningar. Misslyckas vi med detta gör matematiken klart att vi även kommer att misslyckas med att nå Parisavtalets åtaganden.

En tillräckligt snabb omvandling till ett koldioxidneutralt samhälle som gör att Europa håller sig inom Parisavtalets ramar, kommer kräva att vi snabbt ställer om till en fossilfri ekonomi och bland annat genomför stora ökningar av förnybar energi samt en omfattande energieffektivisering. Det kommer att finnas många fördelar med en sådan storskalig utfasning av fossila bränslen, från ökad sysselsättning och bättre luftkvalitet till förbättrad energisäkerhet.

Är det några frågor de gröna partierna i EU-parlamentet har drivit så är det kraftiga investeringar – med både privat och offentlig finansiering – i denna typ av klimatåtgärder. Koldioxidbudgetar är inte minst ett viktigt politiskt verktyg för att främja och tydliggöra nödvändigheten av sådana privata investeringar Federley beskriver i sin replik. Lagligt bindande koldioxidbudgetar kan ge marknaden långsiktiga spelregler och undvika så kallade ”stranded assets”, det vill säga investeringar i koldioxidintensiv verksamhet som kommer tappa sin lönsamhet, när vi ställer om energisystemen och ekonomin för att uppfylla Parisavtalet.

I tisdagens omröstning (13/11) godkände parlamentet vårt förslag och koldioxidbudgetar förekommer nu för första gångens som ett verktyg i EU-lagstiftning för att utvärdera unionens klimatpolitik. Detta utgör det första steget mot den klimatlag på EU-nivå Miljöpartiet arbetar för. Vi kommer nu att fortsätta arbetet för en sammanhållen europeisk klimatlag, där lagligt bindande koldioxidbudgetar utgör en naturlig del.

Med ett vetenskapligt förhållningssätt till vad Parisavtalet kräver, kommer allt fler inse att det behövs åtgärder på alla nivåer för att hålla oss inom den koldioxidbudget som återstår. Jag hoppas att fler partigrupper vill delta i arbetet för en europeisk klimatlag, som har vetenskapligt baserad koldioxidbokföring som sin utgångspunkt. På så sätt kan vi skapa ordning och reda i europeisk klimatpolitik och hålla det löfte Europas ledare gav i Paris.