Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-13 11:44

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/kreditformedlarna-behover-ta-storre-ansvar-for-kreditprovningen/

Repliker

”Kreditförmedlarna behöver ta större ansvar för kreditprövningen”

REPLIK DN DEBATT 12/10. Sverige behöver en mer gedigen kreditprövning, men det är kreditförmedlarna som behöver axla sitt ansvar. Hårdare krav på kreditgivarna blir verkningslöst så länge kreditförmedlarna fortsätter att förmedla krediter utan en gedigen kreditprövning, skriver Frej Andreassen, konsumtionslåneexpert.

Eva Redhe och Erika Eliasson från Lendify föreslår att ett statligt skuldregister bör införas och att justitiedepartementet bör se över tillsynsansvaret över kreditgivare verksamma under Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Artikelförfattarna menar att problemen med överskuldsättning i samhället beror på att kreditgivare inte genomför en gedigen kreditprövning i tillräckligt stor utsträckning.

Jag är enig med artikelförfattarna om att Sverige behöver en mer gedigen kreditprövning. Däremot menar jag att artikelförfattarnas analys av det svenska kreditsystemet för konsumtionslån är ofullständig. Kreditgivarnas kreditprövning är i regel mycket gedigen och håller hög kvalitet. Förmågan att bevilja lån till kreditvärdiga konsumenter och att avslå lån till icke kreditvärdiga konsumenter utgör kärnverksamheten hos kreditgivarna. Att genomföra en gedigen kreditprövning ligger i kreditgivarnas intresse och metoderna utvecklas ständigt eftersom en effektiv kreditprövning utgör varje kreditgivares distinkta konkurrensfördel. Sverige ligger i framkant avseende tillgång till tillförlitlig kreditinformation och kvalitet i kreditprövningen.

Även om så många som 34 av 35 samarbetande kreditgivare genomför en gedigen kreditprövning och avslår ansökan på grund av att konsumenten saknar återbetalningsförmåga kommer kreditförmedlaren, trots kunskap om kreditgivarnas avslag, att försöka förmedla krediten till en 35:e kreditgivare.

Marknadsutvecklingen sedan 2014 har dominerats av kreditförmedlares kraftiga tillväxt. Kreditförmedlare dominerar i dag gatubilden och annonsutrymmet i media och utgör en central roll i kreditsystemet för konsumtionslån. Tjänsten kreditförmedling, att jämföra lån och krediter från olika kreditgivare, innebär att konsumenten får tillgång till flera kreditgivares anbud med endast en kreditupplysning. De erbjudna räntorna varierar från cirka 3 till 30 procent. Tjänsten finansieras av kreditgivarna via provisioner på utbetalda lån. Kreditförmedlarna genomför själva ingen gedigen kreditprövning utan hänvisar i stället till samarbetande kreditgivares prövningar.

Konsekvensen av kreditförmedlarmodellen är att det är väldigt lätt för konsumenten att få ett lån. Även om så många som 34 av 35 samarbetande kreditgivare genomför en gedigen kreditprövning och avslår ansökan på grund av att konsumenten saknar återbetalningsförmåga kommer kreditförmedlaren, trots kunskap om kreditgivarnas avslag, att försöka förmedla krediten till en 35:e kreditgivare. Det är därför mycket effektivare med krav på kreditförmedlarens egen kreditprövning än ytterligare krav på samarbetande kreditgivares prövningar.

Sverige behöver en mer gedigen kreditprövning för att motverka överskuldsättningen i samhället. Bättre kreditprövningar hos kreditgivarna är viktigt, men så länge kreditförmedlarna inte axlar sitt eget ansvar blir kreditprövningen aldrig mer gedigen än den svagaste länken i kedjan.