Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-26 16:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/lagen-bortser-fran-olika-biobranslens-halsoeffekter/

Repliker

”Lagen bortser från olika biobränslens hälsoeffekter”

REPLIK DN DEBATT 8/4. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, hävdar att snabba beslut krävs för att nå transportsektorns klimatmål. Det må så vara, förutsatt att besluten inte främjar hälsovådliga biodrivmedel, skriver Björn O Gillberg.

Rätta artikel

Ingen har dött i Sverige av klimatgaser (koldioxid). Men årligen avlider uppemot 5.000 svenskar i förtid av bilavgasernas innehåll av hälsovådliga kväveoxider, partiklar och oförbrända kolväten. Nu är biomassebaserad bensin respektive diesel kemiskt identisk med fossil bensin respektive diesel. Avgaserna är därför lika hälsovådliga oberoende av om en motor matas med fossil- eller biomassebaserad bensin eller diesel.

Bränslebyteslagens krav på ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel är tyvärr ensidigt inriktad på att minska utsläppen av klimatgaser. Lagen tar inte hänsyn till olika biodrivmedels hälsoeffekter. Det är i sammanhanget allmänt veterligt, att alkoholer som metanol och etanol brinner renare och effektivare än bensin och därför också ger renare avgaser. Analogt resulterar dimetyleter (DME) jämfört med diesel i minskade utsläpp av hälsovådliga partiklar och oförbrända kolväten. I sammanhanget skall noteras, att sådana biodrivmedel tillhandahålls av nya aktörer och inte av de traditionella drivmedelsproducenterna.

Den svenska drivmedelsmarknadens dominant – Preem – satsar inte på alkoholer och DME. I stället går man, applåderad av regeringens samordnare, in för att mata sina två raffinaderier med lignin och tallolja från massabruken, vegetabiliska oljor och slaktavfall för att producera biobensin och biodiesel, det vill säga ur hälsosynpunkt lika hälsovådliga drivmedel som fossil bensin och diesel.

På så sätt kan Preem behålla sin dominans inom drivmedelssektorn utan att i sina produkter behöva blanda in hälsosammare biodrivmedel, till exempel alkoholer, tillverkade av externa aktörer. En sådan utveckling främjar vare sig hälsa eller den fria konkurrensen.