Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Läget är akut – utvecklingen hotas av bostadsbristen”

Bostadsbyggandet måste komma i gång på allvar om Stockholmsregionen ska behålla sin goda tillväxt och fortsätta att vara en tillväxtmotor för Sverige. Det krävs åtgärder på såväl statlig, regional som kommunal nivå, skriver sex S-politiker.

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Samtidigt befinner sig regionen mitt i en bostadskris, det behöver byggas upp emot 400 000 nya bostäder fram till 2030. Det är därför hög tid att gemensamt vidta konkreta åtgärder.

För att Stockholmsregionen ska behålla sin goda tillväxt och fortsatt vara en tillväxtmotor för Sverige måste bostadsbyggandet komma i gång på allvar. Företagen märker tydligt av bostadskrisen. Hälften av de tillfrågade företagarna uppger i undersökningar att bostadsbristen försämrar möjligheten till rekrytering. Under 2014 dämpades tillväxttakten i regionen för första gången på flera år. Läget är allvarligt.

Det är därför mycket glädjande att regeringen nu aviserar en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet samt bjuder in till blocköverskridande samtal. Vi ser fram emot en förhandling med konkreta resultat om hur staten kan stimulera ett kostnadseffektivt byggande, ökad rörlighet på bostadsmarknaden och möjliggöra för fler att köpa eller hyra sin bostad.

I dag tar det 26 år att spara ihop till insatsen för en genomsnittlig etta i Stockholmsområdet, om man har möjlighet att spara 1 000 kronor i månaden, ett exempel där regelverket skapar tydliga insiders och outsiders. Ansvarsfulla riksdagspartier måste lägga alla frågor på bordet och diskutera bland annat kontantinsatsen, ränteavdrag, reavinster och skatter inom bostadssektorn, för ökad tillgänglighet, rörlighet och utbud av lägenheter på bostadsmarknaden.

För att komma till rätta med bostadsbristen krävs åtgärder på såväl statlig, regional och kommunal nivå. Det är avgörande att alla kommuner tar sitt ansvar och bidrar till ett ökat bostadsbyggande, vissa gör det, andra kommuner i länet blockerar medvetet omfattande bostadsproduktion. Kommunsektorn sitter på ett antal nycklar som kan snabba på bostadsbyggandet.

Många bostadsföretag efterfrågar bättre förutsägbarhet och mer likartade regler och processer i arbetet med att ta fram byggbar mark. Vi kommer därför att ta initiativ till att gemensamt med alla länets kommuner se över hur vi kan skapa en bättre förutsägbarhet i planprocessen som snabbar på bostadsbyggandet. Det kan handla om att samarbeta kring typhus, generella detaljplaner och att göra större markanvisningar.

För att underlätta och snabba på bostadsbyggandet och genomförandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län vill vi inrätta ett regionalt bostadsbyggnadskansli. Det ger möjligheter att:

• Samordna processer mellan kommuner, länsstyrelse och landsting för att på så sätt undvika långa överklagandeprocesser.

• Underlätta samplanering mellan markägare och en eller flera kommuner för exploatering.

• Samverka med byggsektorn för att skapa stordriftsfördelar i syfte att minska produktionskostnader och öka volymen.

Genom att reformera bostadspolitiken på statlig, kommunal och regional nivå kan vi öka bostadsbyggandet och bygga en hållbar region som skapar förutsättningar för stärkt social sammanhållning och jämlika livsförutsättningar i Stockholmsregionen.

DN Debatt.13 januari 2016 (1)

Debattartikel
Stefan Löfven (S), statsminister, Magdalena Andersson (S), finansminister, Mehmet Kaplan (MP), bostads- och stadsutvecklingsminister: 
”Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande”

Repliker
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas riksförbund:
”Fattiga barnfamiljer drabbas om ränteavdragen sänks”
Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen Riksförbundet och Kurt Eliasson, vd bransch- och intresseorganisationen Sabo:
”Hyresförhandlingar bättre än statlig styrning” 
Ola Månsson, vd Sveriges byggindustrier:
”Resursbrist i kommunerna fördröjer byggplaner” 
Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting och Karin Ernlund (C), gruppledare i Stockholms stad:
”Systemfel i byggpolitiken” 
Sex S-politiker i Stockholmsregionen:
”Läget är akut – utvecklingen hotas av bostadsbristen”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt

    Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
    Kommentera artikeln
    I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.