Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-20 13:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/lakemedelsverkets-roll-ar-att-sprida-information/

Repliker

”Läkemedelsverkets roll är att sprida information”

REPLIK DN DEBATT 19/5. Läkemedelsverket har inte tillhandahållandeansvar för läkemedel i Sverige. Vår roll är att samla och sprida information om restnoteringar samt ge råd om möjliga läkemedelsalternativ, skriver Johan Andersson, Läkemedelsverket.

Antalet restnoterade läkemedel har ökat markant under de senaste åren. Detta är en trend som tyvärr ses i Sverige, i våra grannländer och globalt. Läkemedelsverket har stor förståelse för att detta är ett allvarligt problem för både patienter och hälso- och sjukvård, och inom ramen för vårt uppdrag arbetar vi för att förbättra vår information och råd till vård och allmänhet. Läkemedelsverket har dock inte tillhandahållandeansvar för läkemedel i Sverige.

I dag är vår roll att samla och sprida information om restnoteringar samt ge råd om möjliga läkemedelsalternativ. I detta ingår löpande kontakt med de företag som ansvarar för de produkter som restnoteras. Vi har tagit fram en publik informationsplattform med bland annat uppgifter om restnoterade läkemedel, tidsprognoser för leveranser och information om ersättningsprodukter. Sidan uppdateras en gång per dygn och bygger på information som ansvariga läkemedelsföretag är skyldiga att rapportera.

I bästa fall kan en restsituation lösas genom att patienten får ett annat, likvärdigt, läkemedel, men ibland finns inga alternativ att tillgå. Patienten måste då uppsöka en vårdgivare för ny bedömning och ett eventuellt läkemedelsbyte. Det kan betyda att patienten står utan läkemedel under en period vilket förstås är en mycket olycklig och potentiellt farlig situation.

Varför antalet restnoteringar har ökat de senaste åren går inte att ge ett entydigt svar på, men eftersom problemet ses globalt är apoteksomregleringen sannolikt inte det huvudsakliga svaret. Den komplexa globala läkemedelsförsörjningskedjan spelar en viktig roll. Vi erfar att marginalerna i hela systemet har minskat och därför får små skiftningar i tillgång, lager och efterfrågan stora konsekvenser. Läkemedelsverket är en av flera aktörer i försörjningskedjan för läkemedel, som även omfattar läkemedelsföretag, distributörer, apotek, sjukvårdsaktörer och myndigheter. Samtliga aktörer behöver involveras i att hitta lösningen på denna globala utmaning.

Restnoteringar är en fråga som står högt på agendan nationellt och internationellt. Ett antal initiativ pågår som kopplar an mot frågan om restnoteringar. Vi har gemensamt med övriga aktörer lämnat förslag inom Nationella läkemedelsstrategin om förändrings- och förbättringsåtgärder som till exempel en nationell samordning av rest- och bristsituationer. 

Läkemedelsverket medverkar också i den task force som europeiska läkemedelsmyndigheten EMA upprättat för att förbättra beredskapen för läkemedelsförsörjningen i EU. Läkemedelsverket vill även fortsatt vara med och leda arbetet mot en säkrare läkemedelsförsörjning. Vi har lämnat förslag på hur detta arbete skulle kunna startas och ser fram mot vidare uppdrag och resurser för att bidra till en bättre hantering av restsituationerna.