Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Landstingen behöver stöd och samordning”

REPLIK. Cancerfonden menar att dagens 21 landsting har svårt att hantera cancervårdens utmaningar (DN Debatt (14/3). Det är en viktig anledning till att regeringen ville att dagens landsting borde förändras till att bli färre men större regioner. Tyvärr har dock det förslaget inget stöd i riksdagen, och är därför inte möjligt att genomföra i dagens läge, skriver Anna-Lena Sörenson (S).

Cancerfonden har flera viktiga poänger som vi Socialdemokrater tar fasta på. En trygg cancervård är en del av den svenska modellen, och måste utvecklas. Kompetensförsörjningen och bemanningsfrågor är bland de största utmaningarna vården har, och ligger bakom många andra problem- exempelvis vårdköer. Detta belyser Cancerfonden på ett bra sätt.

Vi Socialdemokrater prioriterar därför satsningar på en bättre och hållbar arbetssituation inom vården. Den socialdemokratiskt ledda regeringen såg tidigt till att avskaffa den borgerliga regeringens kömiljard, som inte löste de bakomliggande problemen med köerna, nämligen personalbrist. Den ledde också till att patienter inom andra delar av vården där kömiljarden inte erbjöd ekonomisk ersättning, blev nedprioriterade och fick fortsätta vänta. I stället infördes en professionsmiljard som stöder landstingen i arbetet för bättre arbetsmiljö, digitalisering och andra sätt som frigör mer tid för personalen med patienten.

Som beskrivs i artikeln öronmärktes nyligen 300 miljoner av den till att ge fler sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig. Det är ovanpå de resurser som flertalet landsting redan satsar själva. Regeringen har också byggt ut utbildningsplatserna för fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Ingen ska behöva vänta en dag för länge för att få vård och behandling mot cancer. Regeringen satsar åren 2015-2018 totalt två miljarder kronor på att korta väntetiderna och göra vården mer jämlik. Huvudfokus är att införa en modell med standardiserade vårdförlopp, inspirerat från ett framgångsrikt arbete i Danmark.

I vårdförloppen standardiseras arbetssätt i nationella vårdprogram som är lika över landet, och innebär en gräns för hur lång tid det ska ta mellan välgrundad misstanke till att behandling startar. Det har också gett effekt med kortare väntetider inom flera diagnoser. Regeringen har även infört gratis mammografi i hela landet så att fler kvinnor ska få vård och behandling i tid.

Cancerfonden menar att dagens 21 landsting har svårt att hantera cancervårdens utmaningar. De har många poänger. Det är också en viktig anledning till att regeringen ville att dagens landsting borde förändras till att bli färre men större regioner. Tyvärr har dock det förslaget inget stöd i riksdagen, och är därför inte möjligt att genomföra i dagens läge.

För att skapa större likvärdighet så måste nu fokus ligga på att stödja och samordna landstingens arbete. Där ser vi Socialdemokrater att ytterligare privatiseringar och nedskärningar inte är vägen framåt. Det splittrar vården och försvårar samordning och möjlighet till att genomföra nya reformer inom exempelvis cancervården. Därmed försvåras också möjligheterna till en likvärdig vård.

Det finns brist på rätt personal i flera delar av landet och läkare och sjuksköterskors tid används ineffektivt. Vi Socialdemokrater tar oss an och bemöter de utmaningarna genom satsningar på personal, effektivisering och styra vården så att den blir likvärdig över hela landet. Vi ser gärna att arbetet drivs framåt i ett nära samarbete mellan stat, landsting, patienter och professionen.

DN Debatt. 14 mars 2017

Debattartikel

Företrädare för Cancerfonden:
”Landstingen klarar inte cancervårdens utmaningar”

Repliker

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson:
”Regeringen måste agera nu”

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott:
”Landstingens behöver stöd och samordning” 


Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.