Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-20 08:50

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/lat-kommunerna-spela-en-storre-roll-i-att-fa-fler-i-arbete/

Repliker

”Låt kommunerna spela en större roll i att få fler i arbete”

REPLIK DN DEBATT 9/5. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson redogör för hur Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden med utgångspunkt i januariavtalet. Vi ser risker för att kommuner nu kommer att tvingas bära ett ännu större ansvar, i väntan på att denna struktur är på plats, skriver kommunstyrelseordförandena Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö, och Torkild Strandberg (L), Landskrona.

Rätta artikel

Det finns ingen djupare klyfta än mellan den som har ett arbete och den som är arbetslös och saknar egen försörjning. Därför är det glädjande att arbetslösheten sjunker i Sverige såväl som i våra städer. Men fortfarande behövs riktade insatser för att människor ska kunna ta de många jobben som växer fram.

Även om arbetsmarknadspolitiken i grunden är ett statligt ansvar så arbetar våra kommuner, liksom över 90 procent av alla kommuner i Sverige, redan med arbetsmarknadsinsatser (Se Arbetsmarknadsutredningen del 2 sid 522). Vi gör det eftersom vi vet att arbetslöshet utgör den enskilt vanligaste orsaken till att människor blir beroende av försörjningsstöd för att klara sig.

Oavsett vad man anser om Arbetsförmedlingen och dess framtid så riskerar den senaste tidens ryckighet och nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken att bromsa den positiva utvecklingen som vi nu ser. Vi förvånas därför över att de politiska partierna på nationell nivå inte förmår att ta ansvar. 

2019 års budget som antogs i riksdagen i höstas innebär att vi inte längre kan använda oss av statliga extratjänster för att människor ska kunna gå från bidrag till en egen försörjning. Arbetsförmedlingen genomgår en nedbantning där 4.500 medarbetare ska sägas upp och 130 av 242 lokala arbetsförmedlingskontor föreslås stänga ner. Samtidigt påbörjas nu arbetet med att reformera arbetsmarknadsinsatserna, där fristående aktörer ska jobba med att matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. En process som ska vara på plats senast 2021.

Det vakuum som uppstår i väntan på en ny struktur drabbar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Riskerna är överhängande att många kommuners försörjningsstöd skjuter i höjden och att arbetslösheten ökar.

Den kan vara rimligt att från tid till annan byta inriktning eller förändra organisationers förutsättningar och uppdrag. Problemen som vi lyfter här handlar inte om att detta sker med just Arbetsförmedlingen. I stället handlar det om att det vakuum som uppstår i väntan på en ny struktur drabbar människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Riskerna är överhängande att många kommuners försörjningsstöd skjuter i höjden och att arbetslösheten ökar.

Därför vill vi:

Att regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet säkerställer att arbetet med att bekämpa arbetslösheten inte tappar fart. En väntan till 2021 duger inte för de cirka 345.000 som enligt Arbetsförmedlingen är arbetssökande runt om landet.

Att landets kommuner ges möjlighet att spela en större roll i att få fler i arbete, och att detta sker så snart som möjligt. Kommunerna känner till de lokala förutsättningarna och behoven. Här finns en kontaktyta gentemot det lokala näringslivet och kommunerna har ofta redan verktygen som kan komplettera arbetsmarknadsinsatserna, såsom yrkesutbildningar och vuxenutbildning. Precis som Arbetsförmedlingen redan i dag, och i ännu större utsträckning framöver, ska anlita privata aktörer så måste det bli möjligt att anlita kommuner.

Arbetet med att trycka tillbaka arbetslösheten kan inte vänta. Vi förutsätter att regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet agerar snabbt för att förhindra onödigt lidande för människor och stora kostnader för samhället.