Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Ledningskritik effektiviserar inte offentlig sektor”

REPLIK DN Debatt 29/9. Patrik Hall kritiserar hur den offentliga sektorn styrs och organiseras. I artikeln framställs flera av våra medlemsgrupper som perifera byråkrater utan egentlig funktion. Att skapa misstroende mellan den offentliga sektorns olika delar gagnar ingen, skriver Magnus Hedberg och Lena Emanuelsson, Jusek.

Vad som behövs är mer konstruktiv dialog om förbättringar av statens funktion så att vi kan tjäna medborgarna bäst, inte svepande kritik mot funktioner som är centrala för en väl fungerande offentlig verksamhet.

Baserat på översiktlig yrkesstatistik i den offentliga sektorn målas i artikeln en bild upp där olika styrningsfunktioner av eget intresse tar resurser från kärnverksamheten. En udd riktas mot individer som har en viktig roll för en effektiv förvaltning. Många av Juseks medlemmar har en avgörande roll när det gäller att förvalta politiska beslut och se till att medborgarna kan garanteras god rättssäkerhet, effektivitet och kvalitet i välfärd och service.

Utspel av det här slaget leder oss förstås inte närmare de konkreta utmaningar som behöver lösas. Snarare än att skuldbelägga de individer som drivs av att bidra till ett bättre samhälle, precis som de yrkesgrupper skribenten ställer dem emot, behöver vi rikta blicken mot det förändringstryck som kommer utifrån. Krav på effektivisering, digitalisering, demografiska förändringar och de aktuella omlokaliseringarna av myndigheter är bara några exempel på faktorer som sätter stark press på olika offentliga verksamheter. 

Inte sällan innebär samhällsförändringar och politiska beslut att myndigheter behöver organisera om verksamheten. Privatiseringar och avregleringar, som skribenten själv tar upp, är goda illustrationer över politiska beslut som förändrar behovet av både styrning och kontroll inom offentliga verksamheter. Vår tids samhällsutmaningar ställer allt högre krav på att våra offentliga institutioner klarar att svara upp mot medborgarnas förväntningar och krav. De är, med all rätt, högt ställda och ska vi leva upp till dem behöver vi en offentlig sektor med både bredd och djup.

Våra medlemmar är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Många av dem arbetar inom offentlig sektor, som chefer och i andra ledande befattningar. Att antalet anställda inom dessa grupper har ökat är i sig inte ett bevis för att verksamheterna har blivit mindre effektiva. Tvärtom har vi de senaste åren sett gott om exempel på hur samhällets utmaningar gör det nödvändigt att förstärka styrningen inom våra myndigheter. Det är inte svårt att få gehör för att de behövs fler poliser, sjuksköterskor eller lärare. Men om dessa ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt behöver vi också stabila styrsystem som stöttar och möjliggör fungerande strukturer i vår offentliga sektor.

Vi ser också behovet av balans mellan styrning och kärnverksamhet. Men det förutsätter också långsiktighet i planeringen av myndigheternas verksamhet. I dag utgår finansieringen och de uppställda målen för en myndighets verksamhet allt för ofta från kortsiktiga satsningar. Lösningen på den offentliga sektorns utmaningar ligger inte i att skära ner på viktiga ledningsfunktioner. Vi behöver istället ett fördjupat och framåtsyftande samtal om vilka olika satsningar som bäst kan bidra till en rättssäker, effektiv och kvalitativ offentlig verksamhet.

DN Debatt.29 september 2017

Debattartikel

Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö högskola:
”Allt fler styr och kontrollerar – allt färre gör själva jobbet”

Repliker

Magnus Hedberg, vd, Jusek och Lena Emanuelsson, förhandlingschef offentlig sektor, Jusek:
”Ledningskritik effektiviserar inte offentlig sektor”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.