Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Likställ etiska hänsyn med mål om avkastning”

Att pensionerna ska tryggas är ett av de främsta skälen till att det är nödvändigt att ställa om AP-fondernas verksamhet i en mer hållbar rikting. Vi föreslår en ny inrikting, där miljömässiga och etiska hänsyn likställs med målet om hög avkastning, skriver Ulla Andersson (V).

Tre av fyra svenskar tycker inte att hänsyn till etik och miljö får leda till sänkta pensioner, skriver Richard Gröttheim, vd för Sjunde AP-fonden, tillsammans med Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning (DN Debatt 27/10).

Självklart ska pensionerna tryggas. Vänsterpartiet menar att det är ett av skälen till att det är nödvändigt att ställa om AP-fondernas verksamhet i en mer hållbar riktning än i dag. Risken för att människors pensioner skulle urholkas av att AP-fonderna skulle behöva ta större hänsyn till etik och miljö är obefintlig. Vad som däremot är djupt oroande, och som med största säkerhet kommer att urholka pensionerna, är om AP-fondernas medel inte används för att öka sysselsättningen och ställa om utvecklingen i en mer hållbar riktning, såväl socialt som miljömässigt.

Som en av världens största placerare har det stor betydelse hur AP-fonderna tar det ansvaret. Ett starkt svenskt näringsliv förutsätter en aktiv och målmedveten näringspolitik. AP-fondsmedlen skulle i större utsträckning än i dag kunna utnyttjas för att möjliggöra en sådan näringspolitik, som också säkerställer att vi kan hålla nivån på pensionerna genom att fler människor kan komma i arbete och investeringarna blir mer långsiktiga.

Avkastningskravet är i dag överordnat kraven på att investeringar ska göras med hänsyn till miljö och respekt för mänskliga rättigheter. De etiska riktlinjerna har tyvärr ofta fått stryka på foten.

Mot denna bakgrund föreslår vi att AP-fondernas placeringar ska vägledas av nya riktlinjer när det gäller miljö och etik:

Miljömässiga och etiska hänsyn ska likställas med målet om hög avkastning.

AP-fonderna ska inte göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas.

AP-fonderna ska successivt avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom 5 år.

Samtliga AP-fonder ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi.

Samtliga AP-fonder ska redovisa beräknade utsläpp av växthusgaser för sina investeringar.

AP-fonder ska inte investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning.

Rörliga ersättningssystem i finanssektorn var en bidragande orsak till finanskrisen 2007–2009. Såväl de ledande skikten som tjänstemännen på lägre nivåer hade, och har alltjämt, stora delar av sina löner kopplade till omsättningen (kreditvolymerna) och till resultatmål, vilket uppmuntrat riskabel kreditgivning och placeringar i riskfyllda värdepapper. Dessa ersättningssystem riskerar att leda till spekulation och mer riskfyllda placeringar. Vänsterpartiet vill därför se ett förbud mot rörliga ersättningar i AP-fonderna.

Ett oberoende råd bör också tillsättas i syfte att årligen följa upp AP-fondernas investeringar och kontinuerligt utvärdera verksamheten. Rådets uppföljning och utvärderingar bör inriktas på huruvida de företag AP-fonderna investerar i lever upp till etiska riktlinjer om mänskliga rättigheter och vilka miljömässiga hänsynstaganden de tar. Såväl uppföljningarna som utvärderingarna bör presenteras för riksdagen och vara föremål för debatt.

Vänsterpartiets uppfattning är att AP-fondsmedlen inte bör utnyttjas i kortsiktiga spekulativa syften, utan bör förvaltas utifrån långsiktiga, samhällsekonomiska kriterier. Självklart ska vi bry oss om våra gemensamma pensionspengar. Det gör vi bäst genom att AP-fonderna tar ett långsiktigt ägaransvar i syfte att upprätthålla en hög sysselsättning och hållbar tillväxt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.