Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”LO motarbetar bra arbetsmiljö i välfärden”

SLUTREPLIK DN Debatt 21/9. LO försöker i sin artikel bortförklara de stora skillnader som finns i sjukskrivningar mellan offentliga och privata verksamheter. Inga fakta och inga bevis presenteras för att bortförklaringarna skulle vara giltiga och tillräckliga för att motivera den dåliga situationen i kommuner och landsting, skriver Leif Östling och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv.

Alla som har analyserat välfärdsutredningen vet att den inte föreslår ett utdelningsförbud utan ett vinstförbud. Även om företaget skulle välja att återinvestera varje krona i verksamheten så drabbas man av de begränsningar som vinstförbudet ställer upp.

Den analys som PwC har genomfört visar att för 80 procent av företagen kommer vinstförbudet att slå till vid en gräns som ligger på 2 procents rörelsemarginal eller lägre. En hel del företag kommer till och med att tvingas gå med förlust för att få finnas kvar.

Med så små marginaler är det inte möjligt att bedriva en sund och stabil verksamhet på sikt. Med ett vinstförbud kommer det inte vara möjligt att bygga upp en tillräcklig ekonomisk buffert för att möta tillfälliga nedgångar. Hotet mot välfärdsföretag, såsom exempelvis förskolor och äldreboenden, är högst påtagligt. Vi bedömer att merparten av företagen kommer att avvecklas. Något som då även drabbar den anställda personalen.

LO försöker i sin artikel bortförklara de stora skillnader som finns i sjukskrivningar mellan offentliga och privata verksamheter. Skillnader som ligger på mellan 20 och 40 procent till det offentligas nackdel. Inga fakta och inga bevis presenteras för att bortförklaringarna, för det första, skulle vara giltiga och för det andra, tillräckliga för att motivera den dåliga situationen i kommuner och landsting.

Hotet mot välfärdsföretag, såsom exempelvis förskolor och äldreboenden, är högst påtagligt. Vi bedömer att merparten av företagen kommer att avvecklas.

Till exempel framhävs åldersfaktorn som en ursäkt. Men det finns ingen systematisk skillnad i personalens åldersfördelning för de olika delbranscherna inom välfärdssektorn. Inom omsorgsboende är åldern något lägre i privata företag. Å andra sidan är det inom hälso- och sjukvården tvärtom så att personalens ålder är högre i privata verksamheter jämfört med i offentliga.

Även Roland Andersson och Marcus Lindbom försöker bortförklara skillnader i sjukfrånvaro med socioekonomiska faktorer. Några belägg för hypotesen presenteras inte och påståendet att få vill satsa på friskolor i utanförskapsområden är uppenbart falskt. IFAU fann i sin studie att sannolikheten för en friskoleetablering är dubbelt så stor i ett område där andelen födda utanför Västeuropa överstiger 40 procent jämfört med om andelen är noll procent.

Det är beklagligt att LO med flera gör sig till megafoner för regeringens och Ardalan Shekarabis illa genomtänkta experiment inom välfärden. En konstruktiv hållning från LO hade varit att betrakta de privata välfärdsföretagen som goda exempel när det gäller att förebygga sjukskrivningar och fundera över vad det offentliga kan lära av dem.

DN Debatt.21 september 2017

Debattartikel

Leif Östling och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv:
”Vinstförbud kostar miljarder i ökade sjukskrivningar”

Repliker

Therese Gouvelin och Kjell Rautio, LO:
”Svenskt rekord i hårdvinklad statistik?”

Roland Andersson, nationalekonom och professor emeritus, KTH och Marcus Lindbom, fd rektor för St. Petri gymnasium i Malmö:
”Socioekonomin förklarar skillnaden i sjukfrånvaro”

Slutreplik från Leif Östling och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv:
”LO motarbetar bra arbetsmiljö i välfärden”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.