Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Löfven bör ta strid med EU om biobränsleskatten”

På DN Debatt (17/6) presenterar Miljömålsberedningen sina viktigaste förslag för att minska utsläppet av klimatgaser. Utsläppen från inrikes transporter måste minskas med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Det låter bra. Men detta miljömål kommer aldrig att nås, så länge EU-kommissionen styr Sveriges beskattning av biodrivmedel, skriver Björn O. Gillberg.

Beredningen uttalar sitt starka stöd för en biobaserad ekonomi och påtalar att ett hinder på vägen är EU:s regelverk. Beredningen nämner att regeringen måste ge hög prioritet åt frågan för att företagen ska investera i en biobaserad ekonomi. Hitintills har regeringen Löfven tyvärr endast fullföljt den borgerliga regeringens beskattningspolitik beträffande biodrivmedel, det vill säga hissat skatterna på biodrivmedel upp och ner, så att de inte kan bli billigare än fossila drivmedel.

Under sådana omständigheter omöjliggörs storskaliga satsningar på inhemsk produktion av biodrivmedel. Detta trots att tillgången på inhemsk skogsråvara räcker för att med förgasningsteknik täcka Sveriges behov av drivmedel med biodrivmedel, utan att inkräkta på den traditionella skogsindustrins behov. Det handlar om en investering i storleksordningen 200 miljarder kronor, som skulle resultera i cirka 10.000 permanenta arbetstillfällen, nationell energisäkerhet och förbättring av handelsbalansen med cirka 40 miljarder kronor.

Biodrivmedel kunde fram till 2012, trots högre produktionskostnader, produceras i Sverige med god lönsamhet. Detta eftersom de, i motsats till fossila drivmedel, var befriade från både energi- och koldioxidskatt. Sedan 2013 har biodrivmedel i varierande grad av och till drabbats av koldioxid- och energiskatt. Både den förra och nuvarande regeringen hävdar, att beskattningen är en anpassning till EU-kommissionens tolkning av EU-rätten, det vill säga att alla drivmedel, såväl fossila som biomassebaserade, skall beskattas lika utifrån energiinnehållet. Skattelättnader för biodrivmedel innebär enligt kommissionen olaga statsstöd. Kommissionens ståndpunkt har dock aldrig prövats av EU-domstolen.

Vissa skattelättnader accepteras dock av kommissionen, förutsatt att lättnaderna inte resulterar i att biodrivmedlen blir överkompenserade, det vill säga blir billigare än fossila drivmedel. Följden har blivit ett system, där staten beroende på oljepriset numera höjer eller sänker skatten på biodrivmedel flera gånger per år. Eftersom skatteändringarna beslutas i samband med vår- respektive höstbudgeten tar det flera månader innan ändringarna träder i kraft. Under tiden hinner oljepriset ofta att ändras, varför beslutad skattesats inte är aktuell, när den träder i kraft. Biodrivmedelsproducenterna riskerar dessutom att bli återbetalningsskyldiga till staten, om de har överkompenserats, ddet vill säga har tjänat för mycket. Systemet är liksom miljömålet ohållbart.

Nu har dock EU:s medlemsländer tolkningsföreträde beträffande EU-rätten gentemot kommissionen. Sverige kan därför ensidigt besluta om skattelättnader till biodrivmedlens fördel. Om kommissionen inte accepterar ett sådant beslut, är det upp till kommissionen att dra Sverige inför EU-domstolen i syfte att få en prejudicerande dom.

Bevisbördan om brott mot EU-rätten vilar då på kommissionen, som sannolikt skulle förlora en prövning. ”Det är värt en match mina vänner. Det är värt en strid. Det går att vinna sådana strider”, sa vår före detta statsminister Göran Persson vid seminarium på IVA förra våren. Vad väntar Löfven på?

DN Debatt.17 juni 2016

Debattartikel

6 av 7 partier i Miljömålsberedningen:
”Minska utsläppen från inrikes transporter kraftigt”

Repliker

Jens Holm (V), riksdagsledamot och ledamot av Miljömålsberedningen:
”Vi bidrar inte till sänkta ambitionsnivåer”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar AB; Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall AB och Johan Söderström, vd ABB Sverige:
”Sverige behöver tydliga mål för eldrivna fordon”

Björn O. Gillberg, vd Värmlandsmetanol AB:
”Löfven bör ta strid med EU om biobränsleskatten”

Adam Leckius, Klimatsvaret – CCL Sverige:
”Lägg stigande koldioxidavgift på alla bränslen”

Företrädare för 12 organisationer:
”Miljömålsberedningen missar konsumtionsutsläppen”

Företrädare för Tågoperatörer och Järnvägsindustrin:
”Järnvägssatsningar krävs för att nå miljömålen”

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.