John Hassler och Per Krusell, professorer vid Stockholms Universitet och forskare i klimatekonomi: ”Massiv satsning på ebilar hjälper inte klimatet” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Massiv satsning på ebilar hjälper inte klimatet”

REPLIK DN DEBATT 27/4. En forcerad introduktion av elbilar hjälper inte klimatet eftersom dessa inte minskar kolanvändningen. En massiv satsning på elbilar skulle till och med kunna få motsatt effekt genom att öka efterfrågan på el, vilken på många håll i världen produceras av kolkraft, skriver John Hassler och Per Krusell.

Representanter för energibolaget Vattenfall argumenterar för kraftfulla (läs kostsamma) åtgärder för en forcerad ökning av antalet elbilar i Sverige. Vattenfall vill att vi 2030 ska ha minst en miljon elbilar och ”vill utmana våra politiker att ta på sig ledartröjan för att nå dit.”

Vi har stor förståelse för att Vattenfall har ett behov av att förbättra sin miljöimage efter att i flera år i stället medverkat till att öka kolanvändningen i Europa. Tyvärr konstaterar vi dock att Vattenfalls förslag knappast har någon effekt på den globala uppvärmningen och därför sannolikt inte heller kan påverka Vattenfalls något nedsvärtade rykte i klimatfrågor.

Det stora bekymret när det gäller klimatet är inte att vi fortsätter använda konventionell olja. Det finns helt enkelt för lite av denna för att den ska kunna hota klimatet och problemet är i stället de enorma globala tillgångarna av kol. Dessa insikter är etablerade inom klimatforskningen (se exempelvis McGlade and Ekins artikle i Nature) och de innebär att en forcerad introduktion av elbilar, eftersom dessa inte minskar kolanvändningen, inte alls hjälper klimatet. En massiv satsning på elbilar skulle till och med kunna få motsatt effekt genom att öka efterfrågan på el, vilken på många håll i världen produceras av kolkraft.

Eftersom Vattenfall är ett statligt ägt bolag är vi alla delägare i bolaget och vi har därför också ett intresse av att Vattenfalls rykte förbättras. Låt oss därför utmana bolaget att verkligen hjälpa klimatet genom följande förslag:

1. Under flera år släppte Vattenfalls kolkraftverk ut mer koldioxid än hela Sverige. Vi uppmanar Vattenfall att redovisa en kalkyl av hur stora dessa utsläpp var. Därefter uppmanar man sina ägare (staten) att acceptera att man betalar tillbaka denna klimatskuld genom att köpa motsvarande mängd utsläppsrätter för att genast riva dem. Det faktum att Vattenfalls utsläpp varit enorma gör att man skulle kunna tro att detta skulle bli enormt dyrt. Så är dock inte fallet. Att köpa utsläppsrätter motsvarande de totala svenska utsläppen om cirka 50 miljoner ton per år skulle bara kosta runt 2 miljarder per år med nuvarande låga priser. När Vattenfall släppte ut som värst var deras utsläpp i samma storleksordning.

2. En stor del av den koldioxid som släpps ut i atmosfären stannar där i hundratals år och en betydande del (20-25 procent) i tusentals år. Av detta skäl är det av avgörande betydelse för jordens klimat att vi utvecklar teknologi för att koldioxid avskiljs vid utsläppskällan eller direkt från atmosfären. Koldioxiden kan sedan lagras där den inte gör skada. En sådan teknologi skulle öka möjligheterna att nå önskade klimatmål (se exempelvis IPCC:s sammanfattning). Vattenfall var tidigare en av de stora globala aktörerna när det gäller att utveckla sådan teknologi men har nu (såvitt vi vet) slutat med denna forskning. Vi uppmanar Vattenfall att återuppta den.

Om ni i Vattenfalls ledning verkade för att dessa förslag genomförs skulle ni bidra till att faktiskt minska den globala uppvärmningen. Förmodligen skulle ni också förbättra Vattenfalls rykte. Antar ni utmaningen?

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.