Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-20 22:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/med-gron-reformism-kan-tillvaxtpolitik-ocksa-vara-hallbar/

Repliker

”Med grön reformism kan tillväxtpolitik också vara hållbar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 4/2. Jämlikhet är inte tillväxthämmande – det är däremot bostadsbrist, överskottsmål, investeringsbrist och en underfinansierad välfärd, skriver Markus Kallifatides (S).

Rätta artikel

Daniel Färm från tankesmedjan Tiden och Niels Paarup-Petersen (C) har i sina respektive debattsvar avvisat Reformisternas program som ”vänsterradikalt” och ”reaktionärt”. Vi välkomnar reaktioner och idédebatt, men invänder naturligtvis mot beskrivningarna.

Vi argumenterar för förslag i linje med socialdemokratins grundvärderingar och målsättningar. Partiprogrammet slår fast att den demokratiska socialismens mål är ett solidariskt samhälle, utan över- och underordning, med fria och jämlika människor. Vi skriver under på varje rad partiprogrammet. Våra reformförslag syftar till att skapa opinion och mobilisera för att socialdemokratins gemensamt beslutade målsättningar ska kunna bli verklighet.

I likhet med Färm och Paarup-Petersen anser vi att den ekonomiska politiken ska vara ansvarsfull. Våra förslag utgår från och syftar till ordning och reda i finanserna och de följer internationella rekommendationer. Från ett utgångsläge med mycket låg statsskuld oroar vi oss mer över ordning och reda i välfärden, i tågtrafiken, på bostadsmarknaden och i vanliga människors liv. Genom breda satsningar på pensioner, barnbidrag och välfärd för alla kommer vanligt folk att få bättre ekonomi, bättre möjlighet till egen bostad och ökad trygghet.

Färm bekymras över att vår politisering av pensionsfrågan ”skulle riskera den stabila grund som pensionerna vilar på”. Vi ställer oss frågan: stabilt för vem? Inte för en kvarts miljon fattigpensionärer. Inte för tusentals arbetare som oroar sig för sin egen och de närståendes framtid. Med så många förlorare kan vi inte prata om ett pensionssystem på stabil grund.

Paarup-Petersen tycker i sin tur att vi ”tittar bakåt” och menar att vi bör avreglera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Paarup-Petersens förslag är inte särskilt moderna. Ojämlikhet och social otrygghet har präglat den mänskliga historien. Reformer för mer jämlikhet, mer fritid, ökad trygghet och hållbarhet är det verkligt moderna och framåtsyftande.

I det avseendet välkomnar vi att Daniel Färm ser vårt förslag om kortare arbetstid som en viktig framtidsfråga. Vårt förslag är noga genomarbetat och bygger på stegvist genomförande. Förslaget har arbetats fram utifrån flera breda forskningsöversikter där möjligheten till vidare produktivitetsökningar har analyserats.

Avslutningsvis anser Färm att våra förslag handlar om “hur resurser kan fördelas, men saknar tankar kring hur dessa resurser ska skapas och växa” medan Paarup-Petersen tycks mena att vägen till ett rikare Sverige går via mer nyliberalism.

Vi menar att en grundläggande socialdemokratisk insikt är att jämlikhet och tillväxt går hand i hand, något som nu till och med OECD proklamerar. Jämlikhet är inte tillväxthämmande – det är däremot bostadsbrist, överskottsmål, investeringsbrist och en underfinansierad välfärd.

Jämlikhetspolitik är tillväxtpolitik. Med grön reformism kan tillväxtpolitik också vara hållbar.