Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Minskad ohälsa räcker inte för bra arbetsmiljö”

REPLIK. Företrädare för sju fackförbund kräver på DN Debatt (4/1) att regeringen satsar ytterligare på att minska ohälsan i arbetslivet. Detta är ett nödvändigt men inte tillräckligt steg för att förbättra arbetsmiljön. Vad som saknas är en bredare syn på arbetsmiljön där välbefinnande i arbetet och dess koppling till verksamheters utveckling har en central plats, skriver företrädare för Jusek.

Enligt forskning förklaras en bra arbetsmiljö inte bara av frånvaron av det som skapar ohälsa, utan även av aspekter som i sig själva bidrar till ett högt välbefinnande i arbetet, till exempel engagemang, personlig utveckling, lärande och kreativitet. Forskning visar även att ett förbättrat välbefinnande leder till högre produktivitet. Skälet till det är att medarbetare som mår bra på och av jobbet är mer närvarande, mer lojala, mer samarbetsorienterade, mer innovativa och skapar en högre kundnytta.

I det här avseendet ligger Sveriges arbetsmiljöarbete efter många länder och internationella institutioner som OECD och Världsekonomiskt forum. Fokus ligger alltför mycket på att förebygga risker och undvika problem och för lite på att stärka alla medarbetares utveckling i arbetet. Detta är särskilt bestickande i ljuset av att välbefinnandet i arbetet har minskat i Sverige sedan 1980-talet. Det gäller för såväl LO- som TCO- och Saco-grupperna. Kvinnor har drabbats hårdare än män.

Om vi lyckas vända den här trenden skulle det – utöver att gynna livskvaliteten – bidra till minskad ohälsa, men även till ökad konkurrenskraft. Det skulle enligt Långtidsutredningen 2015 bidra till att fler väljer att förlänga sitt arbetsliv. Särskilt för den icke-löneledande offentliga sektorn är ett förbättrat välbefinnande även en förutsättning för kompetensförsörjningen.

Utöver direkta insatser för att minska stressen krävs alltså åtgärder för att öka välbefinnandet på svenska arbetsplatser. Jusek vill peka ut fyra angelägna områden:

1. Som de sju fackliga företrädarna lyfter fram är viktigt att det av regeringen föreslagna kunskapscentret för arbetsmiljö får ordentligt med resurser. Men det räcker inte. Centret bör få i uppdrag att särskilt fokusera på spridning av forskning om effektiva åtgärder för ett ökat välbefinnande.

2. En ökad spridning av kunskap är heller inte tillräckligt. Det finns fortfarande kunskapsluckor att fylla. Därför bör regeringen tillsätta en expertkommission för ett ökat välbefinnande i arbetet. Inspiration finns att hämta utomlands, inte minst i Storbritannien och Finland.

3. Det dialogforum för arbetsmiljö som regeringen har initierat bör rikta fokus på välbefinnande i arbetet. Det bör göras med den uttryckliga ambitionen att hitta effektiva interventioner på enskilda arbetsplatser och hur fack och arbetsgivare gemensamt kan bidra till detta.

4. Regeringen bör analysera och utvärdera möjligheten att i framtiden ställa krav på arbetsgivare att regelbundet genomföra medarbetarundersökningar med fokus på välbefinnande och i årsredovisningen presentera resultaten. Allt fler globala koncerner gör redan detta frivilligt eftersom de vet att det gynnar konkurrenskraften.

Ytterligare satsningar på att minska ohälsan i arbetslivet är nödvändigt. Samtidigt behöver vi rikta blicken mot välbefinnandet. Ett ökat välbefinnande i arbetet skulle öka livskvaliteten, stärka konkurrenskraften, förlänga arbetslivet och minska psykiskt relaterad ohälsa.

DN Debatt. 4 januari 2017

Debattartikel

Företrädare för sju fackförbund och för tankesmedjan Arena idé:
”Kraftfulla satsningar krävs mot ohälsan i arbetslivet”

Repliker

Företrädare för Jusek:
”Minskad ohälsa räcker inte för bra arbetsmiljö”

Fyra forskare:
”Arbetsorganisatorisk forskning behöver stärkas” 

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.