Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Missuppfattning att friskolesystemet kräver detaljstyrning”

SLUTREPLIK. Sten Svensson på den fackliga tankesmedjan Katalys har i en replik kritiserat vår artikel på DN Debatt (29/12). Svensson påstår bland annat att det fria skolvalet och konkurrensen från friskolor har lett till sämre skolresultat, ökat kontrollbehov och onödiga kostnader. Han belägger dock inte sina påståenden med fakta vilket visar att argumentationen mer beror på tro än kunskap, skriver företrädare för Svenskt näringsliv.

Fakta i saken är att den mest gedigna forskningsstudien på området visar att skolresultaten har förbättrats i kommuner med högre friskoleandel i grundskolan, i synnerhet för elever i kommunala skolor men även för elever i friskolor. En högre friskoleandel i en kommuns grundskolor medför också en positiv påverkan på elevernas gymnasiebetyg liksom en högre sannolikhet för dem att börja på högskolan, och genomgå en längre utbildning. Effekterna är av begränsad storlek men tydliga. De positiva effekterna beror inte på betygsinflation. De positiva effekterna på utbildningsresultaten sker heller inte till priset av högre kostnader. (Böhlmark & Lindahl 2015)

När det gäller det fria skolvalets effekter på elevernas resultat finns forskning som tyder på att alla elevgrupper gynnats, även om effekterna är små. Om något är det elever från svagare familjebakgrund som vinner mer på möjligheten att välja skola. (Edmark med flera 2015)

Det saknas därför grund för att påstå, som Svensson gör, att resultatförsämringen i den svenska skolan skulle bero på friskolereformen eller det fria skolvalet.

Vad gäller behovet av kontroll i skolan är det för Svenskt Näringsliv självklart att Skolinspektionen ska utöva en effektiv tillsyn över såväl friskolorna som de kommunala skolorna. Myndighetens tillsyn har hittills haft alltför mycket fokus på formalia. Här finns en förbättringspotential. Tillsynen bör inriktas på det systematiska kvalitetsarbetet och de resultat verksamheten levererar. Att det finns en fungerande statlig tillsyn är viktigt ytterst för de elever som går i skolan. De har rätt till en trygg utbildning av hög kvalitet. Det är en missuppfattning att friskolesystemet kräver detaljstyrning.

Svensson skriver också att med de vinstsyftande friskolorna har följt konkurser och snabba nedläggningar, vilket innebär skolbyten för eleverna. Faktum är att under de mer än femton år som friskolesystemet funnits är det endast en konkurs som väckt större uppmärksamhet. I detta fall övertogs den stora merparten av skolorna av andra utförare och eleverna kunde gå kvar på sina skolor. Inte desto mindre anser Svenskt Näringsliv att det är självklart att ställa krav på friskolorna att de ska ha ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten, och att nystartade friskolor ska ha ett krav att bygga upp en tillfredsställande finansiell stabilitet. Därmed motverkas oplanerade avvecklingar som skulle drabba eleverna.

Om Reepaluutredningens förslag till vinsttak skulle genomföras innebär det att nästan 90 procent av friskoleföretagen inom grundskolan skulle få ha en rörelsemarginal om högst två procent. Detta är enligt revisionsföretaget PwC otillräckligt för att driva en ekonomiskt sund och stabil verksamhet.En tillräcklig ekonomisk buffert blir också i princip omöjlig att bygga upp. Vår bedömning är att de allra flesta företagen då kommer att avvecklas. Risken för oplanerade nedläggningar kommer också att öka, i första hand för mindre företag som jämfört med större ofta har en lägre ekonomisk stabilitet.

Med en sådan utveckling skulle valfriheten inom skolan snart vara ett minne blott. Denna är dock uppenbarligen inte något som Sten Svensson och Katalys värderar särskilt högt.

DN Debatt. 29 december 2016

Debattartikeln
Caroline af Ugglas, vice VD och Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv:
”Reepalus förslag innebär totalt vinstförbud i välfärden” 

Repliker
Sten Svensson, Kataklys:
”Marknadsdriven skola sänker kvaliteten” 

Slutreplik från Svenskt Näringsliv:
”Missuppfattning att friskolesystemet kräver detaljstyrning”

 


Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.