Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-24 04:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/modernisera-felparkeringsratten-med-mer-fokus-pa-privata-bolag/

Repliker

”Modernisera felparkeringsrätten med mer fokus på privata bolag”

REPLIK DN DEBATT 25/2. Det svenska systemet med parkeringsavgifter och p-böter måste förändras. Där har vi har  mycket att lära av våra nordiska grannländer vad gäller konsumentskydd och rättssäkerhet och att de privata parkeringsbolagens friheter begränsas, skriver Boel Flodgren.

Rätta artikel

Trafikexperten Jan Söderström angriper kommunernas osunda sätt att använda parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter, p-böter, som inkomstkälla för att förbättra den kommunala budgeten. Jag håller med Jan Söderström om att det svenska systemet med parkeringsavgifter och p-böter måste förändras. Han hänvisar till tyska regler som förebild. Vi har också mycket att lära av våra nordiska grannländer. Det handlar om konsumentskydd och rättssäkerhet och att de privata parkeringsbolagens friheter begränsas.

Debatten hittills har rört de offentliga parkeringsavgifterna, de som sköts av kommunerna. De riktigt stora parkeringsinkomsterna har vi ingen aning om, nämligen de som parkeringsbolagen tar in. 

Vi har två system för parkeringsavgifter, ett från 1950-talet och 70-talet som sköts av kommunerna och som handlar om parkering på gator och torg, och ett privat som hanterar all annan parkering. Kommunerna får bara ta ut avgifter för att, som det heter i lagen, ”ordna trafiken”. Regeringen sätter taket för den högsta felparkeringsavgift som får tas ut, i dag 1300 kr. Det är klart att man upprörs över kommunernas sätt att använda parkeringsavgifter som kassako, men här handlar det ändå om myndighetsutövning, där vi medborgare har rätt till insyn och olika rättssäkerhetsgarantier. Gör en kommun fel kan man klandra kommunen och besluten.

Den privata parkeringsövervakningen sköts av parkeringsbolag som är vanliga näringsidkare med vinstintresse och utan att medborgarna har inblick i vilka metoder de använder vid prissättning, hur deras eventuella bonussystem för parkeringsvakter ser ut

Den privata parkeringsövervakningen sköts av parkeringsbolag som är vanliga näringsidkare med vinstintresse och utan att medborgarna har inblick i vilka metoder de använder vid prissättning, hur deras eventuella bonussystem för parkeringsvakter ser ut, med mera. Rent juridiskt gäller i det privata systemet att den som parkerar ingår ett avtal med den som tillhandahåller parkeringsplatsen och bilisten anses då ha godtagit alla skyltar och alla meddelanden på parkeringsautomater, m.m. Överträder man de ”avtalade” villkoren, har parkeringsbolaget rätt att ta ut kontrollavgift, i princip oavsett vilka ursäkter man som bilist kan ha.

De privata bolagen ”åker snålskjuts” på det offentliga systemet utan att ha de skyldigheter som offentliga organ har. De får visserligen inte ta ut avgifter över vad kommunen får ta ut, men man har som bilist ingen rätt till insyn. Deras parkeringsvakter behöver inte ha den särskilda utbildning som kommunala parkeringsvakter har. Om man protesterar och hamnar i domstol, litar domstolarna mer på parkeringsvakternas vittnesmål – även de privata vakternas – än på bilförarens berättelse. 

När reglerna om privat parkeringsövervakning infördes på 80-talet ville lagstiftaren att de båda systemen skulle vara så lika som möjligt och det har medfört olika förmåner för parkeringsbolagen. Många menar att de privata bolagen i själva verket utför en slags myndighetsutövning utan att behöva ge bilisterna den insyn eller de rättssäkerhetsgarantier som gäller för kommunerna. Detta är otillfredsställande.

I Norge får parkeringsvakter inte ha lön, bonus eller andra förmåner som beror på bland annat antalet utfärdade parkeringsanmärkningar.

I våra nordiska grannländer är situationen annorlunda. 

I Finland strider det mot grundlagen att låta privata bolag utföra parkeringsövervakning med rätt att påföra bilisterna sanktionsavgifter och där gäller en helt ny lag om parkeringsövervakning från 2011. 

I Danmark har man gett mycket större utrymme för konsumentskyddsaspekter. Det danska Folketinget har nyligen ålagt de privata parkeringsbolagen att inrätta en privat nämnd, Parkeringsklagenævnet, med en juristdomare som ordförande och med lika antal representanter för konsumentorganisationer och parkeringsbolag dit bilisterna kan vända sig med klagomål på parkeringsböter och få snabb och billig handläggning av tvisten (i Sverige måste man gå till domstol). 

I Norge har man tagit ett helhetsgrepp på parkering och infört en helt ny lag 2017 där konsumentskyddsaspekterna framträder starkt. Den högsta felparkeringsavgiften är i normalfallet 600 kr. Felparkeringsavgift får inte utfärdas förrän tidigast fem minuter efter att parkeringstiden gått ut. Parkeringsvakter får inte ha lön, bonus eller andra förmåner som beror på bland annat antalet utfärdade parkeringsanmärkningar. Man har inrättat en särskild nämnd, Parkeringsklagenemnda, med representanter för både parkeringsbolag och konsumentsidan, som enkelt, snabbt och billigt handlägger bilisternas klagomål. 

Vårt svenska parkeringsavgiftssystem måste moderniseras!