Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-18 05:25

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/myndigheterna-misslyckas-med-att-ge-oss-trafikdugliga-vagar/

Repliker

”Myndigheterna misslyckas med att ge oss trafikdugliga vägar”

REPLIK DN DEBATT 29/1. I debattartikeln riktas hård kritik mot den yrkeskår som tar ett stort ansvar för trafiksäkerheten på våra vägar. Vi beklagar nollvisionens svarta siffror. Men yrkesförarna räddar dagligen livet på bilister som gör fel och yrkestrafiken föregår med gott exempel och tar ansvar där våra myndigheter brister, skriver Rickard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag.

Rätta artikel

Den som inte lusläste Transportstyrelsen och Trafikverkets gemensamma artikel kanske missade en viktig mening: ”även om det är ovanligt att lastbilstrafiken är orsaken till att olyckor sker så är konsekvensen förödande när en personbil kommer över på fel sida och kolliderar med ett fordon på 60 ton”

Krockvåldet är stort så snart en lastbil är involverad, och åkeriföretag och deras anställda tar ett stort ansvar vad gäller att anpassa hastigheter efter väglag och minimera risken för att andra trafikanter kommer till skada. Detta gör de till stora kostnader, eftersom lägre hastigheter kan innebära sena leveranser med möjliga påföljande viten samt sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotiderna. Det är självklart aldrig rätt att köra för fort.

Men det är inte höga hastigheter allena som är orsaken till dödsolyckorna.

I stället för att ställa krav på sin uppdragsgivare och synliggöra bristande investeringar i säkra vägar, väljer de att hacka på de som drabbas av de politiska felprioriteringarna som innebär att människor dör.

Med debattartikeln vill yrkestrafikens absolut viktigaste myndigheter dölja det verkliga problemet – deras misslyckande med att tillhandahålla trafikdugliga vägar. Att vägunderhållet under många år nedprioriterats i infrastrukturbudgeten är ren politik. Negligeringen av det statliga vägnätets underhåll innebär givetvis stora problem för Trafikverket. I stället för att ställa krav på sin uppdragsgivare och synliggöra bristande investeringar i säkra vägar, väljer de att hacka på de som drabbas av de politiska felprioriteringarna som innebär att människor dör.

I de olyckor som lastbilar är inblandade i så är cirka hälften mötesolyckor. Trafikseparering som motorvägar och vajerräcken ökar säkerheten men mötande trafik går inte alltid att undvika. I de olyckor som skett under vintern där en lastbil varit inblandad och en personbil kommit över i fel körbana har både halka och dålig vägutformning varit bidragande orsaker. En säker väg ska till exempel ha rätt vinterväghållning och rätt skyltning av hastighet i förhållande vill vägbanans beskaffenhet så som bredd, lutning, jämnhet och kurvradie.

Trafikverket har inte råd att tillhandahålla farbara vägar under vintern. Ett antal uttalanden Trafikverket gjort nyligen bekräftar den bilden, till exempel i SVT den 25 januari där en företrädare för myndigheten menar att kravet på friktion ställs i paritet mot vad det kostar att uppnå målet – det är alltså för dyrt, och så sänks kraven.

På en glashal väg kan du köra hur långsamt som helst och ändå råka illa ut. Sveriges Åkeriföretag har under hösten bidragit med förslag på hur vinterväghållningen kan förbättras genom att bryta ut just vinterväghållning från upphandlingen. Det är också yrkesförarna som plogar och saltar våra vägar, men Trafikverkets upphandlingsmodell försvårar även det arbetet.